Paweł Gargol złożył ślubowanie

We wtorek 4 sierpnia, podczas sesji Rady Gminy Nowa Ruda, odbyło się ślubowanie radnego Pawła Gargola – wybranego w wyborach uzupełniających, po złożeniu mandatu radnego przez Bolesława Pietruszewskiego

Na wstępie sesji, przewodnicząca rady gminy poprosiła Iwonę Stańczyk, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Pawła Gargola, który następnie złożył ślubowanie. Gratulacje i życzenia nowemu radnemu złożyli radni, wójt Adrianna Mierzejewska i obecni na sesji pracownicy urzędu gminy.
W dalszej części XX sesji Rady Gminy Nowa Ruda radni wysłuchali sprawozdania wójta z pracy między sesjami. Następnie przyszedł czas uchwałodawczy. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowa Ruda, w roku szkolny 2020/2021, a także uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nowa Ruda, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gmin, uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda” oraz uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Str. 5 w numerze 440 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 440
7-13 sierpnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *