Ruszają prace w parku

W piątek 31 lipca podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa parku przy ul. Strzeleckiej wraz z budową fontanny, remontem kapliczek oraz renowacją szlaku pieszego na Górę św. Anny w Nowej Rudzie

Jak nas poinformowała Agnieszka Żołnierczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, w piątek 31 lipca podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa parku przy ul. Strzeleckiej wraz z budową fontanny, remontem kapliczek oraz renowacją szlaku pieszego na Górę św. Anny w Nowej Rudzie, realizowanego w ramach projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma „Kvanta Granit” z Przemyśla. Za całość prac, które mają się zakończyć do 31 października miasto zapłaci 1 834 200,00 zł brutto.
Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej ma na celu jeszcze lepsze udostępnienie turystom i mieszkańcom wieży widokowej na Górze św. Anny. Ścieżka główna w parku będzie z gładką nawierzchnią, dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Boczne ścieżki wyłożone zostaną kamiennymi płytami. Uzupełniona zostanie roślinność o gatunki głównie rodzime. Skarpy zostaną zabezpieczone przed erozją. Usunięte zostaną drzewa w złym stanie sanitarnym, usunięta zostanie też zieleń inwazyjna. Oświetlenie w parku będzie ograniczone do koniecznego minimum, a strumień światła skierowany będzie w dół, by nie zakłócać fauny i flory. Odrestaurowana zostanie kamienna obudowa cieku wodnego, na którym wybudowana też zostanie atrakcyjna dla mieszkańców fontanna. Ukłonem w stronę niegdysiejszego wyglądu parku będzie budowa altanki, która kiedyś w parku funkcjonowała, a także odbudowa sceny i zagospodarowanie terenu wokół niej. Zamontowane zostaną też ławki oraz kosze na śmieci. Odbudowane zostaną trzy kapliczki dżumowe usytuowane przy szlaku na Górę św. Anny, z których dziś niewiele zostało. Kiedyś tworzyły trasę pątniczą na Górę św. Anny – patronki zadżumionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *