Nie ma zgody na oddziały integracyjne w Dzikowcu

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu, które jest organem prowadzącym Zespołu Szkół Społecznych, chciało, by w placówce funkcjonowały oddziały integracyjne. Zajęcie stanowiska w tej sprawie był jedynym punktem sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się w środę 12 sierpnia

3 lipca do Urzędu Gminy Nowa Ruda wpłynęło pismo Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu, będącego organem prowadzącym Zespołu Szkół Społecznych w Dzikowcu informując wójta gminy Nowa Ruda, że od września 2020 r. w szkole będą funkcjonowały oddziały integracyjne.
– Moim zdaniem budynek szkoły w Dzikowcu spełnia wszelkie wymagania, by mogły się w nim uczyć dzieci niepełnosprawne, a więc by była to szkoła z oddziałami integracyjnymi – twierdzi Henryk Srokowski, prezes Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu, które, jak już wspomnieliśmy, jest organem prowadzącym tamtejszy Zespół Szkół Społecznych. – Na razie nie ma wszelakich udogodnień podjazdów, wind itp., ale proszę zwrócić uwagę, ile lat trwało przystosowanie do potrzeb niepełnosprawnych uczniów szkoły w Bożkowie. Najpierw się robi, a później dostosowuje. Zarzuty o to, że to, iż chcemy by to była szkoła z oddziałami integracyjnymi wiąże się z większymi dla niej pieniędzmi, uważam za niepoważne – dodaje prezes.
Zdecydowanie innego zdania byli radni, którzy podczas sesji jednogłośnie przyjęli negatywne stanowisko w tej sprawie. W przyjętym stanowisku czytamy m.in.:
„…Rada Gminy Nowa Ruda nie wyraża zgody, aby nieruchomości stanowiące przedmiot umowy użyczenia z dnia 03 września 2012 r., były wykorzystywane przez Stowarzyszenie OSP w Dzikowcu do prowadzenia szkoły podstawowej integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi i przedszkola integracyjnego lub z oddziałami integracyjnymi, co jest też sprzeczne z obecnym brzmieniem umowy.
Rada Gminy Nowa Ruda zauważa, że na terenie Gminy Nowa Ruda od 1 września 2002 roku działa szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda. Otwarcie kolejnej szkoły z oddziałami integracyjnymi nie zwiększy atrakcyjności oferty szkolnej, ani nie uzupełni w sposób korzystny sieci szkół na terenie Gminy. Według posiadanych przez Radę Gminy informacji, już teraz szkoły publiczne i niepubliczne dysponują wolnymi miejscami, w związku z czym uznać należy, że sieć publicznych i niepublicznych szkół w Gminie odpowiada potrzebom społeczności lokalnej – również w zakresie nauczania integracyjnego – a nawet je zaspokaja.
Mając na uwadze zarówno efektywne kształcenie tej grupy dzieci i młodzieży, jak również wsparcie nauczycieli w wypełnianiu zadań dydaktyczno-wychowawczych, corocznie wzbogacana jest baza dydaktyczna i sportowa Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie. W 2018 roku do użytku została oddana nowa sala gimnastyczna. Obecnie trwają prace związane z pozyskaniem środków finansowych na realizację kolejnej ważnej inwestycji jaką jest budowa przedszkola w Bożkowie, którego projekt uwzględnia najwyższe standardy w zakresie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rada Gminy zauważa również, że użyczone nieruchomości, o ile są odpowiednie i zdatne do umówionego użytku na poziomie nauczania powszechnego, nie spełniają wymagań związanych z kształceniem specjalnym. Z tych też względów, Gmina oddziały integracyjne zdecydowała się zorganizować w Bożkowie. W ocenie Rady Gminy, organizacja kolejnych oddziałów integracyjnych na terenie Gminy nie będzie korzystnie uzupełniała istniejącej sieci szkół i nie będzie sprzyjała poprawie warunków kształcenia”.

Str. 5 w numerze 442 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 442
21-27 sierpnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *