Jugów będzie skanalizowany

To już pewne – Jugów, największa wieś w Górach Sowich i jedna z największych na ziemi kłodzkiej, wreszcie doczeka się kanalizacji sanitarnej

W poniedziałek 26 października, Ryszard Rzeczycki, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, podpisał aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”. Ta inwestycja, dzięki wieloletnim staraniom wójt gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej, pozwoli na wybudowanie ponad 10 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 3 kilometrów przyłączy do tej kanalizacji w Jugowie, zmodernizowana zostanie także sieć wodociągowa przy ul. Głównej w Jugowie.
– Po długich staraniach i zabiegach udało nam się rozszerzyć istniejącą umowę z NFOŚiGW największej miejscowości w gminie Nowa Ruda. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie jest beneficjentem środków. My pozyskujemy te środki, my będziemy za to płacić, z tym, że ok. 65% są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a ok. 35% są to środki spółki, z tym, że te 35% środków spółki będzie refundowane przez gminę Nowa Ruda – wyjaśnia prezes spółki ZWiK. – Ze względu na to, że termin wykonania jest relatywnie krótki, przetarg na to zadanie postaramy się ogłosić jeszcze w listopadzie. Będzie to inwestycja polegająca na tym, że wykonawca będzie musiał sam zaprojektować i wykonać, czyli lekko licząc myślę, że do pół roku będą trwały prace projektowe i dopiero później będzie można przystąpić do wykonawstwa – dodaje.
Ryszard Rzeczycki zaznacza, że jeżeli chodzi o topografię terenu, do wykonani tego zadania jest bardzo korzystna, ponieważ spadek terenu jest w kierunku Nowej Rudy więc to wszystko będzie spływało grawitacyjnie. Poczynione zostaną starania, żeby nie było potrzeby budowy pompowni, które są zawsze kłopotliwe w obsłudze i kosztowne – energia elektryczna, obsługa itp.
Z tego co mówi prezes, prace mają zostać zakończone do końca września 2022 r. Jak się nam udało ustalić, szacowany koszt zadania wynosi ok. 15 mln zł.
– Bardzo mnie ucieszyła wiadomość o pozyskaniu środków na budowę sieci kanalizacyjnej w Jugowie. To było naszym priorytetem, mówię tu o radnych rady gminy jak i sołtysie i radzie sołeckiej, a nie wątpię, że większości mieszkańców naszej miejscowości – mówi jugowianin Mirosław Dziedzic, wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda. – Starania o pozyskanie tych środków czynione były już w poprzednich kadencjach, ale zawsze były jakieś problemy. Co nie mniej ważne, po zakończeniu robót związanych z budową sieci, starostwo kłodzkie będzie musiało myśleć o jak najszybszym remoncie będącej w bardzo kiepskim stanie ul. Głównej, która należy do powiatu – dodaje radny.

Str. 3 w numerze 452 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 452
30 października – 5 listopada 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *