Radni uchwalili budżet powiatu kłodzkiego na 2021 r.

W środę 30 grudnia podczas X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbyła się w trybie zdalnym, radni przyjęli uchwałę dotyczącą budżetu powiatu

Dochody do budżetu powiatu zaplanowane są w wysokości 228 839 797 zł. Natomiast przyszłoroczne wydatki zaplanowane są na poziomie 228 663 286,21 zł. Wynikająca nadwyżka 176 tys. zł. przewidziana jest na spłatę kredytu.
Uchwałę budżetową przyjęto następującą ilością głosów: „za” 19 radnych, „wstrzymało się” 7 radnych.
Zarówno uchwała budżetowa na rok 2021, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028, zostały przyjęte większością głosów rady powiatu.
Największe wydatki zaplanowane są na oświatę i wychowanie ponad 91 mln zł, na pomoc społeczną ponad 32 mln zł oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ponad 11 mln zł.
Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowano – o ile powiat otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – remonty następujących dróg: Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój, Różanka – Niemojów, dokończenie drogi przy ul. Półwiejskiej w Kłodzku.
Również ważną część po stronie wydatków będą stanowiły koszty remontów dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych, które wystąpiły na naszych terenach. Jeżeli powiat otrzyma dofinansowanie z tzw. „powodziówek”, to zaplanowane są do zrealizowania 4 zadania: remont drogi: Dolniki – Pisary, Starków – Krosnowice, Czerwieńczyce – Nowa Wieś Kłodzka, droga w Starej Łomnicy.
– Jest to trudny czas w historii Powiatu Kłodzkiego, dlatego musimy mocno pilnować zaplanowanych wydatków w 2021 roku, aby móc wyjść obronną ręką. Przygotowaliśmy budżet bardzo ambitny jak na takie czasy. Dołożymy wszelkich starań, żeby go wykonać i wszystko udało się zrealizować – powiedział starosta kłodzki Maciej Awiżeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *