Mamy pieniądze na żłobek

W środę 7 marca Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wręczyli promesy na realizację rządowego programu „Maluch +” w 2018 roku. Wśród 21 przedstawicieli samorządowców obecny był też Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy.
W tym roku z budżetu państwa na dofinansowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów przeznaczono 450 mln zł.
– Rządowy program „Maluch +” to realne wsparcie dla rodziców. Samorządy otrzymują pieniądze na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Likwidujemy zatem takie bariery jak brak dostępu do instytucji opieki i dajemy rodzinom szansę oraz możliwości rozwoju – mówił Paweł Hreniak.
Na Dolnym Śląsku do programu „Maluch +” w 2018 roku złożonych zostało 170 ofert. Oferty zostały przesłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zdecydowano o zakresie, sposobie i kwotach dofinansowania. Łączna kwota dotacji dla beneficjentów z Dolnego Śląska w tym roku wyniosła blisko 33 mln zł.
Jak już informowaliśmy na łamach naszego tygodnika, Gmina Miejska Nowa Ruda otrzyma z programu 840 tys. zł na funkcjonowanie już od stycznia 2019 r. żłobka dla 42 dzieci w Słupcu. Przypomnijmy też, że kosztorysowa wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1,3 mln zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu miasta.

Str. 2 w numerze 322 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 322
16-22 marca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *