Pieniądze na usuwanie skutków powodzi

Blisko 18 milionów złotych trafi do samorządów z Dolnego Śląska na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Odbudowane mają zostać drogi w Dzikowcu, Woliborzu, w Dworkach i Sokolcu. Gmina Nowa Ruda otrzyma na ten cel 2,8 mln zł

W poniedziałek 28 maja w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się uroczyste wręczanie promes na realizację zadań mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Na uroczystości gościliśmy m.in. Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posła Wojciecha Murdzka, senatora Aleksandra Szweda, wojewodę Pawła Hreniaka oraz przedstawicieli samorządów, które otrzymały promesy.

Gmina Nowa Ruda otrzymała pieniądze na przebudowę drogi Wolibórz – Dzikowiec, przepustu pod nieczynną linią kolejową w Dzikowcu oraz na przebudowę drogi w Dworkach i Sokolcu. Miasto Nowa Ruda otrzymało 721 tys. zł na odbudowę drogi ul. Zagórze (etap II).

Dziękując za przyznanie drugiej już w tym roku tak wysokiej dotacji, wójt Adrianna Mierzejewska podkreśliła ogromną rolę środków finansowych przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla gmin wiejskich o niewielkim budżecie i położonych na terenach narażonych bardzo często na zniszczenia w infrastrukturze z powodu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Str. 3 w numerze 332 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 332
1-7 czerwca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *