Burmistrz z absolutorium

Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się w środę 30 maja, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielili burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu absolutorium

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za ubiegły rok. Uchwała potwierdzająca prawidłowe gospodarowanie finansami gminy, a także uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, zostały podjęte jednogłośnie. W prezentacji podsumowującej 2017 rok, skarbnik Jan Szeląg przedstawił najważniejsze liczby dotyczące budżetu.

Plan dochodów na 31 grudnia 2017 r. wynosił 92.839.225 zł, zaś wykonanie 84.830.235,82 zł, co stanowi 91,37% jego wykonania. Biorąc pod uwagę ilość realizowanych zadań inwestycyjnych, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bezpieczny z perspektywy realizacji budżetu.

Skarbnik przedstawił także najważniejsze dane na temat inwestycji.

Str. 2 w numerze 332 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 332
1-7 czerwca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *