Drastyczna podwyżka za śmieci

Podczas środowej sesji rady miejskiej, noworudzcy radni zdecydowaną większością głosów zaakceptowali propozycję zmian ceny za wywóz śmieci. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku. Za odpady komunalne zbierane i odbieranie w sposób w selektywny zapłacimy o 5,60 zł/osoby więcej, a za nieselektywne – 9,10 zł więcej

Ocena systemu odbierania odpadów komunalnych oraz omówienie najważniejszych zmian w ustawie dotyczącej segregacji była głównym tematem posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia i Ekologii oraz Gospodarczo-Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się w środę 23 stycznia w ratuszu. Oprócz członków komisji udział w obradach wzięli: Marzena Wolińska, zastępca burmistrza, Grzegorz Kuzak, prezes Noworudzkich Usług Komunalnych, Paweł Kowalczyk, przedstawiciel Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ścinawce Dolnej oraz Małgorzata Jagielska i Andrzej Włodarczyk z UM Nowa Ruda. Dyskusja dotyczyła głównie wysokości stawek jakie od kwietnia płacić powinni noworudzianie za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak aby podwyżki były w jak najmniejszym stopniu odczuwalne. Nie pominięto też tematów związanych z segregacją odpadów, a przede wszystkim jak zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów jeszcze więcej mieszkańców miasta.

W 2018 r. z nieruchomości zamieszkałych na terenie Nowej Rudy odebrano 6428 ton odpadów zmieszanych i 1523 tony odpadów selektywnych. Ogółem koszt odebrania odpadów to kwota 3.347.815 zł netto + 8% VAT. Z terenów niezamieszkałych odebrano 390 ton odpadów mieszanych i 11 ton odpadów segregowanych a koszt odebrania tych odpadów wyniósł 178.493 zł netto + 8% VAT. Dodając do tego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i odpady odebrane z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych to łączny koszt zamyka się w kwocie 3.897.033 zł brutto.

Po analizie kosztowej prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, jak również po zapoznaniu się z cennikiem na rok 2019 przyjęcia odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ścinawce Dolnej oraz planowanym wzrostem kosztów RIPOK na rok 2019 radni przyjęli nowe stawki. Obowiązującą dotychczas stawkę 13,50 zł/osobę dla odpadów komunalnych które zbierane są i odbierane w sposób selektywny zmieniono na stawkę 19,10 zł/osobę (zmiana o 5,60 zł). Dotychczas obowiązującą stawkę 22 zł/osobę dla nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych zmieniono na stawkę 31,10 zł/osobę (zmiana o 9,10 zł). W przypadku rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, które dotychczas płaciły 6,75 zł/osobę od 1 kwietnia płacić będą 9,55 zł/osobę (zmiana o 2,80 zł/osobę). Za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty głosowało 16 radnych, jeden radny był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Jest to pokłosie drastycznego wzrostu kosztów odbioru śmieci w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ścinawce Dolnej, do której dostarczane są śmieci. Wzrost kosztów w RIPOK-u wynika głównie z wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. nowych podwyższonych jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. opłata marszałkowska) m.in. za składowanie odpadów co potwierdza burmistrz Tomasz Kiliński.

– Nie mamy wyjścia, wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie śmieci musi nastąpić ponieważ głównym kosztem który spowodował tak wysoki wzrost opłaty jest opłata za przyjmowanie odpadów na stacji RIPOK w Ścinawce Dolnej. Wynika to głównie z wprowadzonej przez rząd wysokiej opłaty za gospodarowanie odpadami. Ogromny wzrost tej opłaty odczujemy my wszyscy mieszkańcy. Podwyżki za śmieci wprowadzane są praktycznie w całej Polsce. Tak duży wzrost opłaty odbieram bardzo negatywnie bowiem powoduje wzrost kosztów dla noworudzian. Co więcej opłata ta ma w przyszłym roku wzrosnąć o kolejne ogromne pieniądze, więc jeżeli ktoś tego nie zmieni będzie to znowu skutkować bardzo dużymi podwyżkami – wyjaśnia Tomasz Kiliński.

– Oczywiście wpływ na podwyżki mają też inne czynniki jak kilkuprocentowy wzrost kosztów energii, wzrost kosztów transportu, czy podwyżka płac, ale powtórzę to jeszcze raz główną przyczyną jest podwyżka „opłaty marszałkowskiej” – dodaje.

Jak mówił w trakcie sesji Piotr Wróbel, przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie są to podwyżki na które praktycznie ani władze miasta, ani radni rady miejskiej nie mają wpływu.

– Wystarczy spojrzeć na skalę podwyżki opłaty środowiskowej, która wzrasta ze 106 zł za tonę odpadów do 170 zł za tonę, a to nie koniec. W 2020 podwyżki będą jeszcze wyższe bowiem opłata środowiskowa wzrasta z kwoty 170 zł za tonę odpadów do 270 zł za tonę – tłumaczy Radny Piotr Wróbel.

Warto dodać, że jest to pierwsza podwyżka za odbiór i zagospodarowanie odpadami od 2016 roku.

Str. 3 w numerze 365 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 365
1-7 lutego 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *