SOR(RY)

Szanowny Pacjencie! Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest przychodnią ani pogotowiem – od wielu lat apelują lekarze. Kiedy zatem pacjent powinien odwiedzić SOR, a kiedy powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego?

W razie nagłego zachorowania, każdy pacjent (bez względu na miejsce zamieszkania) może skorzystać z najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza złożył swoją deklarację.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, pacjenci mają do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. W razie lżejszych dolegliwości bądź chorób przewlekłych wystarczy zgłosić się do poradni lekarza rodzinnego, a w godzinach wieczornych lub w dni wolne od pracy – do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przy nagłych, poważnych stanach i w sytuacji zagrożenia życia, pomocy udzieli Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Kiedy POZ?
W przypadku dolegliwości nie zagrażających życiu, czy w stanach przewlekłych każdy ubezpieczony powinien zawsze zgłosić się do swojej poradni lekarza rodzinnego. To tam powinien mieć wykonaną pełną diagnostykę stanu zdrowia wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych badań. W godzinach wieczornych, od 18:00 do 8:00, a także w soboty, niedziele i święta można zgłosić się do pełniącego dyżur w szpitalu lekarza po pomoc doraźną. Pacjent może zamówić także wizytę domową dotyczy to głównie pacjentów leżących. Warto jednak pamiętać, że lekarz nie zawsze przyjedzie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.

Czym różni się SOR od NiŚOZ?
Szpitalny oddział ratunkowy, tzw. SOR, to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala, w której personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Każdy zgłaszają-cy się na SOR powinien zostać przyjęty. Nie ma znaczenia czy osoba taka zgłosiła się sama czy została przy-wieziona przez zespół ratownictwa medycznego. Jednakże o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia na SOR, a stan zdrowia weryfikowany przez personel medyczny. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) każdy ubezpieczony pacjent powinien uzyskać pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (uwaga: nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego). Opieka udzielana jest pacjentom poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych jakie wynikają wyłącznie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
W obydwu przypadkach nie trzeba mieć ze sobą żadnego skierowania od lekarza, nie ma także znaczenia miejsce zamieszkania pacjenta. Każdy może skorzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu na terenie całego kraju.

Kto i w jakich sytuacjach powinien skorzystać z wizyty na SOR?
Na szpitalny oddział ratunkowy powinni zgłaszać się tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Tak zwany stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. Takie objawy to np.: napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie. Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia. Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wy-łącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Wizyta na SOR nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR polega na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po zdiagnozowaniu pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba leczenia pacjenta w innej specjalistycznej placówce medycznej, szpitalny oddział ratunkowy powinien zapewnić pacjentowi transport sanitarny do tej placówki.
Podmiot leczniczy, w ramach którego funkcjonuje SOR, nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Kto i w jakich sytuacjach powinien skorzystać z wizyty w NiŚOZ?
Każdy pacjent posiadający ubezpieczenie zdrowotne, który w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia nie ma możliwości skorzystania z wizyty lekarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Z tej formy pomocy pacjent może także skorzystać w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na jego stan zdrowia.

Z pomocy w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia (czyli w godzinach, gdy przychodnie są zamknięte) oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.
W obydwu przypadkach stan zdrowia pacjenta zawsze powinien zostać odnotowany w jego dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz odmawia udzielenia świadczenia zdrowotnego, taka informacja również powinna się tam znaleźć. Powodem odmowy udzielenia świadczenia nie mogą być kwestie organizacyjne w podmiocie leczniczym takie jak np. niewystarczająca obsada personelu medycznego czy też system dyżurów specjalistycznych, zgodnie z którym podmiot pełni dyżury tylko w wybrane dni tygodnia. Ważne: w razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

Punkty Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej dla mieszkańców Nowej Rudy, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda i Radkowa:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a i Szpital w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej 2
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Specjalistyczne Centrum Medyczne powiat kłodzki Polanica Zdrój ul. Jana Pawła II 2
Izba Przyjęć
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a

Str. 2 w numerze 379 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 379
17-23 maja 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *