Budżet Obywatelski Nowa Ruda 2020

Znamy listę projektów zaproponowanych przez mieszkańców, które przeszły weryfikację i zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Nowej Rudy

Czym jest Budżet Obywatelski?
To wydzielona część budżetu Miasta Nowa Ruda, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 300 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?
Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Nowa Ruda, który w roku przeprowadzania głosowania ukończył lub ukończy 15 lat.

Jak głosować?
Od 17 czerwca do 30 września 2019 można głosować na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Nowa Ruda 2020.
Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Nowa Ruda, którzy:
w roku przeprowadzania głosowania ukończyli lub ukończą 15 lat.

Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie:
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie;
w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie ul. Świdnicka 54 w godzinach pracy Filii;
w Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie ul. Słupiecka 2 w godzinach pracy Filii;
w drodze elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej nowaruda.budzet-obywatelski.org.

W lokalu do głosowania o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 każdy uprawniony do głosowania może otrzymać kartę do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie.

Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu w lokalu do głosowania jest zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie lub pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel). Na podstawie podanych przez uprawnionego do głosowania danych, pracownik Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie lub pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, wydaje mu kartę do głosowania zawierającą listę wszystkich.

Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji zadania z listy poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu.
Głosujący może zagłosować tylko raz.
Głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w urnie do głosowania w wyznaczonym punkcie lokalu.

Głos uznaje się za nieważny jeżeli:
na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów,
na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach,
głosujący przy użyciu karty do głosowania oddał również głos w formie elektronicznej,
głosujący oddał swój głos w ponad jednym lokalu wyznaczonym na miejsce do głosowania.
Głosowanie w formie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej nowaruda.budzet-obywatelski.org.
Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z terminem wynikającym z „Harmonogramu konsultacji” określonym w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą :”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2020 roku” .

Ustalenie wyników polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów w systemie elektronicznym oraz za pomocą kart do głosowania na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania
18. Przyjazny skwer
Skrócony opis: przyjazny skwer – teren skrzyżowania ulic: Świdnicka – Sokola powyższy
skwer jest centralnym punktem Drogosławia u zbiegu ulic Świdnickiej i Sokola. Celem projektu jest zagospodarowanie terenu i stworzenie przyjaznego miejsca dla przechodnia, turysty i mieszkańca, m.in poprzez: wydzielenie alejek, montaż ciągu ławek z lampami parkowymi, montaż kwietników, montaż figur ażurowych, ustawienia donic.
Miejsce realizacji PRZYJAZNY SKWER – TEREN SKRZYŻOWANIA ULIC: ŚWIDNICKA – SOKOLA
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

17. Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców
Skrócony opis: odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców odwodnienie terenu wokół posesji wspólnoty mieszkaniowej Górnicza 16. Remont studzienek burzowych, wykorytowanie obszaru stanowiącego drogę dojazdową do garaży mieszkańców, utwardzenie, zaklinowanie, uwalcowanie, ułożenie odpływów wody deszczowej, wykonanie nasadzeń. Umieszczenie kilku (min. 3) ławeczek.
Miejsce realizacji ul. Górnicza 16, Nowa Ruda
Szacunkowy koszt: 45 000 zł
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

16. Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny.
Skrócony opis: W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Nowa Ruda zasadne jest doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Ruda-Słupiec w nowoczesny sprzęt ratowniczy oraz medyczny tj. zestaw ratownictwa medycznego PSP R1. W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec jest 9 przeszkolonych ratowników medycznych. Doposażenie jednostki w powyższy sprzęt zwiększy możliwość niesienia pomocy większej liczbie poszkodowanych w myśl zasady „ jeden zestaw PSP R1 – jedne poszkodowany”.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec często bierze udział w zdarzeniach wymagających użycia specjalistycznego sprzętu (zestaw poduszek ciśnieniowych, aparaty ODO, przecinarka do betonu, zestaw podpór stabilizacyjnych.) wymieniony sprzęt wykorzystywany będzie przy wypadkach komunikacyjnych, działaniach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, pożarach.
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 50 000

15. Koncert Danzela Rozpoczęcie Wakacji
Skrócony opis: Celem zadania jest organizacja imprezy masowej dla mieszkańców oraz turystów Miasta Nowa Ruda na Rozpoczęcie Wakacji Booking Koncertu Danzela Organizacja koncertu/prezentacji lokalnych artystów przy współpracy z Ośrodkiem Kultury
Miejsce realizacji Basen Nowa Ruda lub Parking CTS
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

14. IV Noworudzkie Warsztaty Muzyki Liturgicznej i koncert
Skrócony opis: IV Noworudzkie Warsztaty Muzyki Liturgicznej i koncert, w warsztatach mogą wziąć udział instrumentaliści a także osoby śpiewające w wieku od 12 do 60 lat. Powstały w ten sposób chór i orkiestra przez 3 dni będzie ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności na terenie parafii oraz w kościele parafialnym. Zwieńczeniem warsztatów będzie koncert w kościele
Miejsce realizacji: Nowa Ruda – teren miasta (koncert) parafia i kościół pw. Św. Mikołaja
Szacunkowy koszt: 38 200 zł
Koszt po weryfikacji: 38 200 zł

13. Zostań Strażakiem Ochotnikiem
Skrócony opis: W ramach projektu młodzież: – nabędzie umiejętności z zakresu posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – będzie uczestniczyć w pokazach w dzielnicy Drogosław Dodatkowo zakup umundurowań – 15 sztuk dla uczestników projektu – i sprzętu ppoż. m.in. gaśnice, prądownice, podręczne apteczki pierwszej pomocy
Miejsce realizacji Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie ul. Rzeczna 6
Szacunkowy koszt: 10 000 zł
Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

12. Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego
Skrócony opis: rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego
Miejsce realizacji siłownia obiekt przy ul. Kłodzkiej 16
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

11. Modernizacja/rozbudowa istniejącego skateparku
Skrócony opis: modernizacja/rozbudowa istniejącego skateparku
Miejsce realizacji teren Centrum Turystyczno-Sportowego przy ul. Kłodzkiej Nowa Ruda-Słupiec
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

10. Koncert rapera O.S.T.R. (Adam Ostrowski)
Skrócony opis: koncert rapera O.S.T.R. (Adam Ostrowski)
Miejsce realizacji rynek Nowa Ruda lub hala sportowa/stadion Nowa Ruda-Słupiec
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 31 000 zł

9. Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” poprzedzonego profesjonalnymi warsztatami muzycznymi dla wszystkich kochających muzykę
Skrócony opis: „Sygnał Miłosierdzia” to inicjatywa, która łączy jedna wspólna pasja-miłość do muzyki chrześcijańskiej. Celem niniejszego zadania jest umożliwienie mieszkańcom Nowej Rudy oraz okolicznych miejscowości, poszerzenia swojego warsztatu muzyczno-wokalnego i instrumentalnego
Miejsce realizacji Warsztaty – Nowa Ruda- Słupiec, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kłodzka 24 D Koncert – Nowa Ruda-Słupiec, Centrum Turystyczno-Sportowe (parking przy basenie), ul. Kłodzka 16
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji 50 000 zł

4. Modernizacja placu zabaw i rekreacji w starym parku w Słupcu
Skrócony opis: „modernizacja placu zabaw i rekreacji w starym parku w słupcu – ożywienie terenu parku miejskiego poprzez rewitalizację placu zabaw dla dzieci i młodzieży, wygospodarowanie miejsca rekreacji dla dorosłych oraz animację terenowego toru przeszkód”
Miejsce realizacji Park u zbiegu ulicy Parkowej i Radkowskiej zwyczajowo nazywany „Stary park” w Słupcu
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

2. Wyjazd młodych piłkarzy na obóz sportowy
Opis: Celem projektu jest integracja i rozwój młodych zawodników Klubu Sportowego Piast Nowa Ruda, poprzez wyjazd piłkarzy na Obóz Sportowy nad polskie morze. Wyjazd noworudzkich zawodników z terenu Nowej Rudy, gdzie występuje bardzo groźny dla zdrowia smog z pewnością wyjdzie im to na zdrowie a dodatkowo…
Miejsce realizacji zadania: polskie morze.
Szacunkowy koszt: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

1. Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie
Skrócony opis: Projekt „Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie” zakłada unowocześnienie zasobów sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.
Miejsce realizacji Miejski Ośrodek Kultury Nowa Ruda
Szacunkowy koszt: 30 000 zł
Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Str. 5 w numerze 382 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 382
7-13 czerwca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *