Warsztaty FSP w Nowej Rudzie

W warsztatach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które odbyły się w piątek 11 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, wzięli udział między innymi: radny sejmiku wojewódzkiego, samorządowcy z Nowej Rudy, gminy Nowa Ruda i gminy Radków, prezesi spółek komunalnych, instytucji samorządowych oraz duża grupa przedsiębiorców

Zebranych przywitał burmistrz Tomasz Kiliński, który pokrótce omówił czym jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie wspierał regiony węglowe, regiony w których funkcjonuje górnictwo, regiony, które wymagają transformacji, transformacji gospodarczej w kierunku odejścia od przemysłu węglowego. Te działania trwały kilka lat, dzięki inicjatywie pana prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja udało nam się dołączyć do tej grupy. Jako region wałbrzyski jesteśmy jedynym regionem postwęglowym który powstał i wspólnie z Wałbrzychem, gminą Nowa Ruda, z gminą Boguszów, z gminą Jedlina przez wiele miesięcy braliśmy udział w różnych spotkaniach mających na celu stworzenie ram przyszłego programu, przyszłych działań które w ramach tego funduszu mogłyby być realizowane. Braliśmy udział w spotkaniach we Wrocławiu, w Warszawie, zdarzały się też spotkania w Brukseli, gdzie prezentowaliśmy nasze założenia, nasze problemy, propozycje projektowe, które mogłyby być w ramach takiego programu realizowane. Rzeczywiście Komisja Europejska uznała region wałbrzyski jako region jeszcze w transformacji, region który wymaga wsparcia tej transformacji. Dzisiaj w Polsce mamy trzy takie regiony, jest to przede wszystkim województwo śląskie, województwo wielkopolskie – region koniński i województwo dolnośląskie – region wałbrzyski. Wdrożenie Funduszu Sprawiedliwej transformacji na dzień dzisiejszy wymaga od regionów stworzenia Planów Sprawiedliwej Transformacji, planów na podstawie których powstanie Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji zatwierdzany później przez Komisję Europejską. W ramach powstałych planów wdrażany będzie już program. Na chwilę obecną jest jeszcze wiele niewiadomych, jak ten program będzie realizowany, kto będzie nim zarządzał, jakie będzie dofinansowanie, jakie będą szczegółowe wytyczne do realizowania projektu w ramach tego programu – tłumaczył Tomasz Kiliński. – Dzisiejsze spotkanie ma na celu stworzenie charakteru partycypacyjnego, żebyście państwo, jako uczestnicy tych warsztatów, również mogli, mam nadzieję, czynny wziąć udział i aktywny w tworzeniu ram tego programu, być może w tworzeniu pewnych propozycji projektowych. Cieszę się, że są tu z nami przedsiębiorcy, bo to bardzo ważna część tego programu. Tak naprawdę chodzi o transformację gospodarczą jak i społeczną, więc rola przedsiębiorców w tym programie powinna być duża i chcielibyśmy żebyście państwo być może znaleźli swoje miejsce i swoje pomysły, które będzie można w ramach programu realizować. My od wielu miesięcy pracujemy nad koncepcjami, pomysłami i fiszkami projektowymi. Z miastem Wałbrzych bardzo aktywnie przygotowujemy się do tego, aby te propozycje mogły być uwzględnione najpierw w Planach Sprawiedliwej Transformacji, a później mogły być realizowane. Zaprosiłem też gminę Nowa Ruda i gminę Radków ponieważ lokalnie chcemy realizować partnerskie projekty w ramach tego funduszu. Do końca września pan marszałek, który odpowiada za stworzenie planu regionalnego, poprosił nas o składanie propozycji projektowych, fiszek projektowych, dlatego tu dzisiaj jesteśmy i w formule warsztatów chcemy państwu przedstawić program, zachęcić do przemyśleń i być może stworzenia fiszek projektowych – dodał.
Kolejnym prelegentem był Jerzy Dudzik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowa Ruda, odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
– Jest to pierwsze spotkanie związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji i myślę, że ma ono raczej charakter przekazania pewnej wiedzy, wiedzy ogólnej, wiedzy operacyjnej, a pan Marcin Augustyniak, pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha ds. Strategii i koordynator Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego objaśni nam zagadnienia tzw. sieciowe – powiedział Jerzy Dudzik, zaznaczając że wszelkie pomysły, przemyślenia, przedsiębiorcy mogą przesyłać do niego drogą mailową i tą drogą przedsiębiorcy będą też otrzymywać wszelkie nowe informacje związane z FSP. Jerzy Dudzik przedstawił ogólne założenia zielonego ładu, zastrzegając że póki co, rząd polski nie podpisał tego porozumienia, czyli pieniędzy może być mniej. Następnie głos zabrał Marcin Augustyniak, który szczegółowo wyjaśnił czym są projekty sieciowe i poinformował uczestników warsztatów jakie ewentualnie projekty mogą zgłaszać. Po tym przyszedł czas na pytania od uczestników warsztatów.
Przypomnijmy, na realizacje jakich projektów może liczyć Nowa Ruda według marcowej wypowiedzi burmistrza Tomasza Kilińskiego dla naszego tygodnika.
– Powiem o potencjalnych kilku projektach, które zresztą prezentowałem na spotkaniu we Wrocławiu i w Brukseli. Pierwszy z nich związany jest z rewitalizacją obszaru ulicy Obozowej. Jest to wielopłaszczyznowy projekt związany z modernizacją, budową infrastruktury z terenami zielonymi, z edukacją, z termomodernizacją, likwidacją niskiej emisji. Kolejny projekt związany jest z aranżowaniem i tworzeniem kolejnych terenów zielonych na terenie Nowej Rudy. Następny projekt dotyczy budowy infrastruktury dla obsługi terenów przemysłowych na terenach pokopalnianych. Były zgłaszane również inne projekty, m.in. w obszarze tradycji górniczej – Szlak Tradycji Górniczej przygotowywany wspólnie ze Starą Kopalnią w Wałbrzychu, więc jest to obszar naprawdę bardzo szeroki, ale jednocześnie nawiązujący do rozwiązywania problemów zarówno społecznych jak i gospodarczych związanych z transformacją z gospodarki węglowej na gospodarkę powiedzmy niskoemisyjną, czyli to wszystko, co wpisuje się w tak zwany Europejski Zielony Ład, który jest tworzony – odpowiada Tomasz Kiliński.

Str. 5 w numerze 446 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 446
18-24 września 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *