Promesy wręczone

W czwartek, 18 lipca, w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich, Marcin Gwóźdź, wicemarszałek województwa dolnośląskiego wręczył promesy dla 23 włodarzy, na zadania związane z Odnową Dolnośląskich Wsi oraz melioracji

Już 19 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymało 79 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 2.196.761 zł.
W naszej okolicy finansowe wsparcie otrzymała gmina Nowa Ruda jako wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca, poprzez poprawę warunków życia w wys. 30.000 zł na modernizację instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu.

Również gmina Radków otrzymała promesę na 20.583 zł na budowę wiaty rekreacyjnej w Ścinawce Średniej.
Wyżej wymienione inwestycje będą realizowane jeszcze w tym roku, najdalej do końca października.

Podczas tej samej uroczystości wręczono również promesy na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, będących własnością gminy Nowa Ruda i Radków.
– Nowa Ruda: oczyszczanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w Ludwikowicach Kłodzkich – 15.000 zł.
– Radków: gruntowną konserwację rowu w Radkowie oraz remont dwóch przepustów – 14.700 zł.
Powyższe dofinansowania pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Str. 5 w numerze 388 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 388
19-25 lipca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *