Stacja PKP w Ścinawce Śr. do przebudowy

Szykuje się duża przebudowa stacji Ścinawka Średnia. PKP PLK jest gotowa wydać na ten cel, wraz z robotami na stacji Kłodzko Główne, około 139 milionów zł brutto. Ogłoszono już przetarg na wykonawcę prac.

Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na stacjach Ścinawka Średnia (linia kolejowa nr 286 km 13,360 do km 14,484 oraz linia 327 km 4,954 do km 5,955) oraz Kłodzko Główne (linia kolejowa nr 276 km 93,104 do km 93,927). Dla obu stacji przewiduje się wykonanie robót z zakresu nawierzchni kolejowej, podtorza, odwodnienia, urządzeń sterowania ruchem i elektroenergetyki trakcyjnej. Dodatkowo na stacji Ścinawka inwestor przewiduje przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych, budowli i obiektów obsługi podróżnych, budynków służących prowadzeniu ruchu kolejowego, telekomunikacji, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz kolizji z sieciami zewnętrznymi.

Na realizację zamówienia PLK przewiduje 32 miesiące. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia to 113 678 100 złotych netto.

Zakres robót jest bardzo duży, przede wszystkim na stacji Ścinawka Średnia. Zrewitalizowane zostaną dwa wiadukty drogowe, przejazd kolejowo-drogowy, nastawnia oraz peron nr 2. Kompleksowa wymiana obejmie kilkadziesiąt rozjazdów. Łącznie położonych zostanie też kilka kilometrów nowych torów na podkładach strunobetonowych.

Str. 4 w numerze 396 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 396
20-26 września 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *