W trosce o jakość powietrza

Władze Nowej Rudy nie poprzestają w staraniach o pozyskiwanie środków na wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Jest bardzo duża szansa, że miasto pozyska kolejne miliony na ten cel, a w 80 mieszkaniach komunalnych z części pozyskanych środków wymieni systemy ogrzewania

Nowa Ruda jeżeli chodzi o jakość powietrza należy do jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, a nawet w Europie. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w lutym 2019 r. po przeliczeniu zawartości benzo(a)pirenu we wdychanym powietrzu okazuje się, że każdy mieszkaniec Nowej Rudy wypala średnio prawie 8 tysięcy papierosów w ciągu roku, czyli ponad paczkę dziennie. Władze miasta od wielu lat na różne sposoby starają się walczyć z tym problemem poprzez pozyskiwanie środków na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków mieszkalnych, czy zwiększenie terenów zielonych, pomimo tego jakość powietrza w Nowej Rudzie nadal jest bardzo zła.

Wspólny wniosek
Nowa Ruda jako jedna z 16 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej bierze udział w partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Liderem oraz wnioskodawcą projektu jest Świdnica. Oprócz Nowej Rudy partnerami biorącymi udział w projekcie są gminy: Boguszów-Gorce, Świdnica, Marcinowice, Gmina Nowa Ruda, Mieroszów, Miasto Wałbrzych, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świebodzice, Walim, Żarów. Środki pozyskane za pośrednictwem ZIT AW z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowane będą do grantobiorców z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

– Jeżeli będziemy realizowali ten projekt, to wysokość dofinansowania dla mieszkańców będzie kształtować się na poziomie do 70 % poniesionych przez nich wydatków kwalifikowalnych i wynosić będzie maksymalnie do 10 tys. zł w przypadku lokalu mieszkalnego oraz do 25 tys. zł w przypadku domu jednorodzinnego – informuje Przemysław Herter, naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Nowej Rudzie. Z projektu o którym mowa Nowa Ruda pozyska 2.469.250,00 zł przy wkładzie własnym mieszkańców w wysokości 1.058.250,00 zł daje niebagatelną kwotę 3.527.500,00 zł. Dziś już wiemy, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na etapie oceny formalnej, teraz został skierowany do oceny merytorycznej.

Drugi projekt
Nowa Ruda złożyła również wniosek o przyznanie środków europejskich na projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”. Całkowita wartość projektu to kwota 1.635.419,17 zł przy dofinansowaniu w wysokości 1.369.196,26 zł.

– W ramach tego projektu planujemy wymianę 80 wysokoemisyjnych źródeł ciepła czyli pieców węglowych na piece gazowe w mieszkaniach komunalnych na terenie każdej z trzech dzielnic Nowej Rudy – wyjaśnia Przemysław Herter. – Krótko mówiąc będzie to modernizacja systemów grzewczych, która obejmuje wymianę źródeł ciepła wraz z systemem zarządzania energią, czyli systemem automatycznej regulacji oraz sterownikami pogodowymi wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – dodaje Przemysław Herter, naczelnik Wydziału Rozwoju UM w Nowej Rudzie. Również te środki będą pozyskane za pośrednictwem ZIT AW z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podobnie jak w pierwszym przypadku wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez IPAW na etapie oceny formalnej, teraz został skierowany do oceny merytorycznej.

Str. 3 w numerze 398 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 398
4-10 października 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *