Strażnicy miejscy podsumowują rok

Strażnicy miejscy podsumowują 2019 rok. Nie brakowało im pracy, co widać po najnowszym sprawozdaniu z działań. Ich praca to nie tylko wlepianie mandatów

Tradycyjnie już w styczniu informujemy jakie działania podjęła w poprzednim roku noworudzka straż miejska. I tak w 2019 r. strażnicy miejscy wylegitymowali 1041 osób. Ogólna liczba interwencji podjętych przez Straż Miejską w Nowej Rudzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniosła 1763. Na ogólną liczbę interwencji składają się m.in.: 236 mandatów na łączną kwotę 29.900 zł, 508 pouczeń i 12 wniosków do sądu, oraz wiele innych czynności podejmowanych przez strażników miejskich

W 2019 roku stan etatowy Straży Miejskiej w Nowej Rudzie wynosił 11 osób plus pracownik cywilny obsługujący monitoring miejski. Straż Miejska w swoim wyposażeniu posiada 31 sztuk kajdanek (w tym 11 sztuk szczękowych i 20 sztuk jednorazowych), 11 sztuk pałek służbowych, 14 sztuk ręcznych miotaczy gazu, 36 kamer (19 obrotowo-uchylnych, 17 stacjonarnych) w systemie monitoringu wizyjnego miasta oraz 2 fotopułapki, jeden radiotelefon stacjonarny i jeden radiotelefon przewoźny, a także m.in. 2 sztuki urządzeń blokujących koła jezdne pojazdów, 2 rowery elektryczne oraz uprzywilejowany pojazd marki Citroen Berlingo.
– Straż Miejska w Nowej Rudzie realizuje zadania określone w ustawie o strażach gminnych (miejskich), oraz przestrzeganie przepisów prawa miejscowego w zakresie porządku publicznego. W roku 2019 kontynuowano współpracę z Wydziałami Urzędu Miejskiego, administracjami mieszkaniowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami państwowymi, szczególnie współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i policją. Również jednym z głównych zadań Straży Miejskiej jest czuwanie nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, jest to nadzór nad najbardziej ruchliwymi i niebezpiecznymi przejściami dla pieszych przed szkołami, gdzie codziennie, szczególnie w godzinach porannych pełnią służbę funkcjonariusze Straży Miejskiej – wyjaśnia Piotr Kwiecień, komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie. – Straż Miejska realizuje nadto inicjatywę wspierającą pracę wychowawczą w szkołach podstawowych i gimnazjach. Polega w głównej mierze na wizytach strażników w samych obiektach szkolnych (np. w czasie tzw. długich przerw), jak również w częstych patrolach w bezpośredniej ich bliskości, tam gdzie mamy do czynienia z największymi potencjalnymi patologiami oraz organizowanymi spotkaniami z młodzieżą szkolną – dodaje.

W czasie pełnionych dyżurów w siedzibie SM przyjmowano od mieszkańców skargi, spostrzeżenia i prośby o interwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej na terenie miasta czy też uciążliwościami występującymi w ich otoczeniu. Zgłoszenia były załatwiane w możliwie najkrótszym czasie, kierowano je do właściwych służb i ich instytucji lub rozwiązywano samoistnie przez funkcjonariuszy straży.

Straż Miejska obsługuje także monitoring miasta
Znaczący wpływ na poprawę ładu i porządku publicznego w mieście ma system monitoringu wizyjnego miasta. Jest to jedno z narzędzi, które skutecznie zmniejsza przestępczość oraz pomaga chronić obywateli przed chuliganami i napadami. Obecnie systemem monitoringu miasta objęty jest Rynek oraz częściowo przyległe do niego ulice także ul. Piastów, Podjazdowa, Przechodnia, pl. Grunwaldzki, część Nadrzecznej i ul. Fredry, ul. Teatralna, Cmentarna, Niepodległości – dwie kamery oraz w Słupcu przy ul. Słupieckiej trzy kamery i jedna kamera przy ul. Kłodzkiej, jedna przy ul. Radkowskiej, kamera przy ul. Akacjowej, kamera na os. Wojska Polskiego 15 oraz 2 kamery przy ul. Zaułek, dwie kamery przy ul. Strzeleckiej w rejonie MOK-u, dwie kamery przy ul. Bohaterów Getta w tym jedna w rejonie parkingu. Skrzyżowanie ul. Świdnickiej z ul. Sokola w rejonie Drogosławia można obserwować dzięki 2 kamerom na budynku przy ul. Świdnickiej 52, na Górze Wszystkich Świętych jedna kamera i na wieży widokowej na Górze Świętej Anny. Monitorowany jest również Szlak Nad Włodzicą przez trzy kamery w tym obrotowo-uchylną i jedną stacjonarną. Ponadto obserwacją z trzech kamer stacjonarnych objęty jest teren targowiska miejskiego przy ul. Fredry, jedną kamerą obrotowo-uchylną teren parku przy ul. Fredry, jedna kamera stacjonarna przy ul. Małej, oraz tunel przy ul. J. Piłsudskiego 3 kamer oraz 2 na parkingu przy szkole Podstawowej Nr 2. Łącznie system monitoringu wizyjnego posiada 19 kamer obrotowo-uchylnych, 17 stacjonarnych oraz 2 fotopułapki. Sukcesywnie, kolejne etapy rozbudowy i modernizacji systemu pozwalają na montaż i wymianę kamer na kamery HD co znacznie poprawia jakość obrazu szczególnie w godzinach nocnych. Straż Miejska posiada pomieszczenie, w którym działa profesjonalne centrum monitoringu wizyjnego miasta Nowej Rudy, które wyposażone jest m.in. w pulpit, 2 rejestratory oraz dwa 47 calowe monitory zamontowane na ścianie. W roku 2019 przy pomocy systemu monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 127 zdarzeń, z czego 83 załatwiała Straż Miejska, 43 przekazano do policji, a 1 do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Współpraca z policją
Jak tłumaczy Piotr Kwiecień w czasie wykonywania zadań służbowych współpraca nie polega jedynie na przekazywaniu informacji, lecz także na udzielaniu wsparcia podczas interwencji wymagających zaangażowania większych sił i środków. Zarówno wtedy, kiedy pomocy potrzebuje patrol policji jak i wtedy gdy takiej pomocy potrzebują strażnicy. Innym rodzajem praktykowanej wymiany informacji były kontakty przedstawicieli Straży Miejskiej i policji zajmujących się zabezpieczaniem imprez na terenie miasta, jak też ujawnianie przestępstw i ujęcie ich sprawców. Pomiędzy SM a komisariatem policji uzgodniona była dyslokacja służb, uwzględniająca miejsca szczególnego zagrożenia, pory dnia, czy też charakter odbywających się na tym terenie imprez.

Łącznie w 2019 roku były 4 takie patrole, przy 771 samodzielnych patrolach Straży Miejskiej w tym 729 razy patrolowany rejon Centrum, 511 rejon Słupca, a 297 razy Drogosław przez patrole zmotoryzowano-piesze oraz rowerowe.

Zabezpieczanie imprez
– W omawianym okresie w ramach naszych zadań wykonywano asysty podczas transportu dokumentów dla potrzeb UM w szczególności podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP. Szczególnego nakładu sił i środków wymagały od nas duże, plenerowe imprezy organizowane m.in. WOŚP w MOK-u, imprezy z okazji Lata w Mieście na obiekcie CTS, na płycie Rynku Międzynarodowy Festiwal Folkloru oraz wiele innych imprez w naszym mieście. O tym, że nasza praca podczas imprez masowych jest pozytywnie oceniana przez organizatorów i uczestników świadczyć mogą liczne podziękowania jakie napływają do naszej straży – podsumowuje komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.

Str. 7 w numerze 414 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 414
7-13 lutego 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *