Ekologiczny I semestr w Noworudzkiej Szkole Technicznej

Kończy się pierwszy semestr zmagań uczniów NST z rozmaitymi przedmiotami ale to nie tylko zajęcia obowiązkowe zajmują naszą młodzież. Uczestniczą oni w bardzo licznych warsztatach, akcjach i projektach. Jednym z takich projektów był projekt „Natura na pokolenia”

„Natura na pokolenia” to tytuł programu edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych koordynowany przez Fundację Ziemia i Ludzie z siedzibą w Warszawie. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2018 r. w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Na Dolnym Śląsku projekt realizują wspólnie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie oraz Noworudzka Szkoła Techniczna. Na początku realizacji projektu odbyło się ogólnopolskie seminarium inauguracyjne dla partnerów z 10 obszarów chronionych, na którym poinformowano uczestników o celach, działaniach i roli programu dla zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo.

Lokalna inauguracja projektu odbyła się w Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie- Słupcu, gdzie odbył się wykład o „Formach ochrony przyrody i systemach obszarów chronionych”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób, członków UTW oraz uczniów miejscowych szkół. Przed prelekcją młodzież zaprezentowała dwa nagrodzone filmy dotyczące problemów smogu na terenie Nowej Rudy i okolic. Jednym z tych filmów był film uczniów klasy III technikum Noworudzkiej Szkoły Technicznej, nagrodzony podczas sesji referatowej Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej w edycji 2018. Dotyczył on zanieczyszczenia powietrza w Nowej Rudzie.

Końcem września odbył się warsztat międzypokoleniowy w auli Noworudzkiej Szkoły Technicznej młodzieży z klas technicznych ze studentami Noworudzkiego Uniwersytetu III Wieku. Spotkanie poprowadziła pani mgr Grażyna Jaworska – edukator Fundacji Ziemia i Ludzie. W czasie warsztatów uczestnicy przygotowali projekty ukazujące turystyczne walory naszego miasta oraz sposoby jak możemy przeciwstawić się problemowi smogu i zanieczyszczeń w Nowej Rudzie. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować plakat reklamujący miasto, który miałby zaintrygować potencjalnego turystę.

Następne spotkanie miało miejsce w listopadzie, były to warsztaty w terenie, młodzież z NST razem ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku zmagali się z zadaniami terenowymi. Było pracowicie i międzypokoleniowo, każda z mieszanych grup miała swoje zadania i określony teren na którym mieli je zrealizować. Uwieńczeniem tego ciekawego dnia był obiad i integracja w schronisku „Zygmuntówka”.

Jak co roku uczniowie NST czynnie uczestniczyli w Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej, która jest w naszym mieście wydarzeniem cyklicznym od 24 lat. Celem tego projektu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa ziemi noworudzkiej. Jej działania mają dostarczyć mieszkańcom wiedzy, zwrócić uwagę na niepokojące zjawiska wokół nas, uwrażliwić, zachęcić do działania na rzecz ochrony przyrody. Wyjaśnić znaczenie zrównoważonego rozwoju dla kolejnych pokoleń. Żyjemy w czasach, w których bardzo często używamy przedrostka ,,eko…”, a jednocześnie bezpowrotnie niszczymy obszary przyrodnicze. W zastraszającym tempie wymierają gatunki, ociepla się klimat, co powoduje katastroficzne skutki – niszczymy własny świat. Następne pokolenia będą zagrożone. Postawione cele realizujemy w sposób niekonwencjonalny, podczas bezpośredniego kontaktu z przyrodą bo: ,,przyroda uczy najlepiej”. Tak też uczyli się podczas warsztatów na Górze Włodzickiej. Czekała tu na wszystkich nie tylko praca, ale też wspólne śpiewanie i zabawy.

Poważniejsze problemy są jeszcze konsultowane w szkołach, przygotowywane propozycje poprawy negatywnych zjawisk są omawiane podczas dyskusji i konsultacji, a następnie przedstawiane na Seminariach Uczniowskich, jako problemy ochrony środowiska ziemi noworudzkiej. Wtedy też następuje podsumowanie wszystkich jesiennych wydarzeń i osiągnięć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *