O bezpieczeństwie i porządku w mieście

W piątek 21 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Tym razem głównymi punktami posiedzenia komisji było przyjęcie sprawozdania z pracy straży miejskiej w 2019 r., oraz sprawozdania z pracy noworudzkiej policji w 2019 r. Na zaproszenie przewodniczącego Janusza Staniochy i członków komisji na posiedzenie przybyli: Piotr Kwiecień, komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie, podinsp. Arkadiusz Michalski, komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie i podkom. Damian Stukus, p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji KP w Nowej Rudzie. Jednakże zanim przystąpiono do punktów głównych radni oraz funkcjonariusze obu służb rozpatrywali wniosek mieszkańca Słupca o możliwości odebrania koncesji na sprzedaż alkoholu jednemu z punktów handlowych w Słupcu. Otóż mieszkaniec ul. Radkowskiej wcześniej zwrócił się pisemnie do władz miasta z wnioskiem o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu placówce handlowej przy ul. Radkowskiej w Słupcu. Po zasięgnięciu opinii policji i straży miejskiej, gdzie obie służby poinformowały, że nie przeprowadzały interwencji związanych z alkoholem i innych wybryków przy sklepie, mężczyzna otrzymał negatywną odpowiedź. To go jednak nie usatysfakcjonowało, dlatego swój punkt widzenia przedstawił podczas posiedzenia komisji. Jak mówił, nie chodzi nawet o przysłowiowe piwko pod sklepem, ale o sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym, które później kierują samochodami, raz doprowadzając do uszkodzenia pojazdu wnioskodawcy itd. Swoje opinie w tej sprawie przedstawili funkcjonariusze obu służ mun-durowych obecnych na posiedzeniu, jak i członkowie komisji informując, iż na podstawie jego wniosków i przedstawionej relacji nie ma możliwości prawnych, aby odebrać komukolwiek koncesje. Komendant noworudzkiego komisariatu poinformował słupczanina, jakie kroki prawne w stosunku do właściciela sklepu może podjąć i czy to może skutkować.

Następnie radni wraz z zaproszonymi gośćmi przystąpili do omawiania sprawozdań z działalności straży miejskiej i noworudzkiej policji. Informacje ze sprawozdania straży miejskiej przedstawialiśmy naszym czytelnikom w 414 numerze tygodnika „Noworudzianin”,

Strażnicy miejscy podsumowują rok

natomiast informacje ze sprawozdania działalności policjantów z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w ubiegłotygodniowym wydaniu naszego tygodnika.

Noworudzcy policjanci podsumowali rok

Zachęcamy do zapoznania się z dość ciekawymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta oraz gminy Nowa Ruda.

Str. 3 w numerze 417 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 417
28 lutego – 5 marca 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *