Będą walczyć z cukrzycą

Cukrzyca to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Nieleczona może prowadzić do niewydolności najważniejszych narządów takich jak: serce, mózg czy nerki. Według statystyk tylko połowa chorych wie o swojej dolegliwości i podejmuje leczenie. Aby temu zapobiegać Dolny Śląsk inicjuje regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

W ramach programu 25 lutego wystartował konkurs koordynowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Startować w nim mogą m.in. szpitale, placówki ochrony zdrowia z terenu województwa dolnośląskiego, a kwota środków europejskich przeznaczonych na konkurs sięga niemal 10 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie podzielone na cztery subregiony (wałbrzyski, wrocławski, jeleniogórski i legnicko-głogowski), a w każ-dym z nich wybrany zostanie jeden realizator programu zdrowotnego.

– Rozpoczynamy kolejny, niezwykle istotny program profilaktyczny skierowany do mieszkańców regionu. Doświadczenie pokazuje, że skuteczna profilaktyka może uratować życie, dlatego zachęcam mieszkańców w wieku aktywności zawodowej Dolnego Śląska, aby korzystali z możliwości, jakie dla nich przygotowujemy – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

– Często padają pytania co wspólnego z rynkiem pracy mają programy profilaktyczne. A wbrew pozorom bardzo dużo. Zależy nam, by Dolnoślązacy jak najdłużej mogli pozostawać na rynku pracy, a bardzo często właśnie na przeszkodzie stają sprawy zdrowotne. Samorząd województwa dolnośląskiego od lat angażuje się w działania profilaktyczne w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć – dodaje Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35-64 lat. Program jest skierowany do osób, które nie posiadają do tej pory rozpoznanej cukrzycy typu 2 oraz posiadają przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
– osoby z nadwagą lub otyłością
– osoby mało aktywne fizycznie
– osoby ze stwierdzoną hiperglikemią
– osoby z chorobą układu sercowo-naczyniowego
– osoby z dyslipidemią
– osoby z nadciśnieniem tętniczym
– kobiety z zespołem policystycznych jajników
– kobiety z przebytą cukrzycą ciążową
– kobiety które urodziły dziecko o wadze powyżej 4 kg
– osoby z cukrzycą występującą w rodzinie
– osoby w stanach generujących insulinoodporność m.in. przewlekle leczonych sterydami, analogami somatostatynami i innymi lekami o działaniu diabetogennym.

Do udziału w programie będą mogły przystąpić również osoby, które nie są objęte wymienionymi czynnika-mi ryzyka, a które nie miały wykonywanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą w ciągu ostatnich 3 lat. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym projekcie, który przyczynia się do realizacji programu.

Program składać się będzie z 4 etapów
• Etap 1 – działania informacyjno-edukacyjne,
• Etap 2 – działania diagnostyczne,
• Etap 3 – spotkania konsultacyjne,
• Etap 4 – ocena skuteczności i realizacji celów programu.

Etap pierwszy to pozyskanie chętnych do udziału w programie. Materiały informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty, itp.) będą zachęcać do uczestnictwa w programie jak również będą składać się z ankiety rekrutacyjnej na podstawie której nastąpi weryfikacja potencjalnych uczestników. Następnie zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne, których celem jest wspieranie osób chorych w samodzielnym postępowaniu z cukrzycą oraz w modyfikacji stylu życia, ze względu na zalecany sposób odżywiania oraz aktywność fizyczną.

Etap drugi to diagnoza uczestników i skierowanie ich na badanie laboratoryjne. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych i uzyskanych punktów w kalkulatorze FINDRISC uczestnicy projektu będą brać udział w konsultacjach lekarskich, a następnie przechodzą do trzeciego etapu. Organizacja sieci punktów prowadzących badania profilaktyczne będzie po stronie beneficjenta.
Etap trzeci to działania konsultacyjne do których zostaną skierowane osoby z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 (niezależnie od wyników glikemii) i stanem przedcukrzycowym. W skład tego etapu wchodzą konsultacje z dietetykiem oraz z diabetologiem.

Etap czwarty będzie przeprowadzony przez beneficjentów programu za pomocą ankiet zebranych od uczestników projektu oraz mierników efektywności realizacji programu.

Str. 2 w numerze 417 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 417
28 lutego – 5 marca 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *