Intensywne posiedzenie komisji

Nic nie przewidywało tak intensywnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Dyskusja radnych była długotrwała i zacięta

Głównym tematem posiedzenia Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie było opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, sytuacji służby zdrowia na terenie miasta na rok 2020. Nie zabrakło – jakże aktualnego tematu – o epidemii koronawirusa.

Na początku głos zabrał Jarosław Żółty z Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Nowa Ruda, który przedstawił zebranym sprawy związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
– Oprócz bezpłatnych zabiegów w wybranej lecznicy, miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną czworonogom, które uległy wypadkom drogowym. Nowa Ruda zabezpiecza środki na działania patroli straży miejskiej ratującej domowe czworonogi, które pozostały na ulicy bez żadnej opieki oraz pozostałe zwierzęta potrzebujące pomocy np. poszkodowane sarny, jeże. Bezdomne psy mają zapewnione miejsce w schronisku, z którym miasto Nowa Ruda ma podpisaną umowę – mówił Jarosław Żółty.

Zdecydowaną część posiedzenia komisji zajęła jednak sytuacja związana z epidemią koronawirusa, a który to temat może być wiodący podczas sesji Rady Miejskiej Nowa Ruda, która powinna się odbyć 25 marca. Na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich niepublicznych ośrodków zdrowia funkcjonujących na tere-nie Nowej Rudy, jak również Jadwiga Radziejewska, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Str. 3 w numerze 419 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 419
13-19 marca 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *