Ważne dla noworudzkich przedsiębiorców

Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje o możliwości składania wniosków dotyczących ulg udzielanych przedsiębiorcom w spłacie należności miasta z tytułu należności publicznych w związku z negatywnymi skutkami epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS–CoV-2

1. Czynsz za lokal użytkowy, dzierżawę
– umorzenie zaległego czynszu dla przedsiębiorców,
– odroczenie czynszu w całości lub części dla przedsiębiorców,
– rozłożenie na raty czynszu w całości lub części
dla przedsiębiorców:
– którzy nie prowadzą działalności gospodarczej – do 3 miesięcy
– których obroty za dany miesiąc spadły co najmniej 50% w stosunku do średniej za poprzednie 3 miesiące – do 3 miesięcy
Przedsiębiorcy których obroty spadły mniej niż 50% – odroczenie terminu płatności do 3 miesięcy.

2. Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– odroczenie w całości lub części w/w płatności na okres do 3 miesięcy dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie prowadzić działalności gospodarczej lub obroty spadły o co najmniej 30% w stosunku do średniej za poprzednie 3 miesiące

Odroczenie lub rozłożenie na raty następuje na wniosek przedsiębiorcy z uzasadnieniem i odpowiednimi oświadczeniami. Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie oraz BIP.

Odroczone lub rozłożone na raty należności Miasta będą mogły być w przyszłości umorzone w zależności od sytuacji związanej z czasem trwania stanu epidemii i strat jakie ten stan wywoła w działalności przedsiębiorcy.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i wszyscy Państwo macie prawo taki wniosek złożyć.

Dokumenty
– wniosek zgodnie ze wzorem,
– oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19,
– formularz informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
– oświadczenie o wysokości uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis w roku bieżącym oraz 2 poprzedzających go latach,

Więcej: http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=450&bsc=N

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *