Dzielnicowy bliżej nas

Działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy

Istotnym elementem programu są działania mające na celu propagowanie zarówno właściwych postaw dzielnicowych i społeczności lokalnych, jak i uzyskanych wspólnie efektów.
Najważniejszy jest jednak cel, którym jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.
Jednym z elementów pracy dzielnicowych jest tworzenie Planu Działania Priorytetowego, w ramach którego realizują zadania związane z podniesieniem poczucia bezpieczeństwa w danym rejonie służbowym. Plany działań sporządzane są w cyklu półrocznym i powstają na podstawie analizy zagrożeń w danym rejonie, między innymi w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmów z mieszkańcami, a także ilość interwencji. Realizacji celów służyć mają m.in. częstsze obchody, nasilone kontrole i współpraca z mieszkańcami.
Zachęcamy do kontaktu z dzielnicowym, gdyż naszym celem jest szerokie otwarcie na problemy społeczeństwa. W celu ułatwienia kontaktu proponujemy skorzystanie z aplikacji Moja Komenda, która skupia wszystkie potrzebne telefony w jednym miejscu i dosłownie kilkoma kliknięciami połączymy się z wybranym dzielnicowym.

Dzielnicowy Rejonu nr 1
mł.asp. Łukasz Jagieła

tel. służb. miejski: 47 875 32 46
tel. komórkowy: 797 306 353, adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda1@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 1 obejmuje niżej wymienione ulice:
Adama Mickiewicza, Anny, Armii Krajowej, Ciemna, Bohaterów Getta, Błotna, Demokratów Fabryczna, Gabriela Narutowicza, Góra Anny, Graniczna, Jasna, Kolejowa, Kołowa, Kościelna, Królowej Jadwigi, Krótka, Krzywa, Lipowa, Łużycka, Mała, Mała Kolonia, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Młyńska, Myśliwska, Osada, Niepodległości, Nowa, Nowa Osada, Ogrodowa, Pionierów, Plac Jana Matejki, Przeskok, Rynek, Sądowa, Słoneczna, Srebrna, Stara Kolonia, Stara Osada, Stefana Żeromskiego, Strzelecka, Sudecka, Sybiraków, Wrześni, Złota.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie sklepu ŻABKA znajdującego się w centrum miasta – rynek w Nowej Rudzie (kontynuacja). Głównym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 2
mł.asp. Rafał Maksymowicz

tel. służbowy miejski 47 875 32 46
tel. kom. 797 306 346
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda2@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 2 obejmuje niżej wymienione ulice:
Aleksandra, Fredry, Boczna, Cicha, Cmentarna, Jeziorna, Krańcowa, Łukowa, Martwa, Nadrzeczna, osiedle Nowe, osiedle Piastowskie, Piastów, plac Grunwaldzki, plac Wiejski, Podjazdowa, Polna, Przechodnia, Sportowa, Szpitalna, Tadeusza Kościuszki, Teatralna, Wąska, Zaułek.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania skweru przy ulicy Krańcowej. Zagrożenie zdiagnozowane poprzez rozmowy z mieszkańcami oraz weryfikację interwencji (kontynuacja). Głównym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 3
mł.asp. Łukasz Deoniziak

tel. służbowy miejski: 47 875 32 45
tel. służbowy komórkowy: 797 306 352
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda3@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 3 obejmuje niżej wymienione ulice:
Czarna, Dworska, Gen. Władysława Andersa, Górnicza, Jana Pawła II, Jawornik, Jedności, Kopalniana, Leśna, Ludwikowska, Łączna, Łąkowa, Łukasińskiego, Miedzianka, Mostowa, Obozowa, Podgórska, Pułk. Józefa Sokola, Rolna, Rzeczna, Stara Droga, Świdnicka, Tuczyn, Władysława Reymonta, Władysława Orkana, Zacisze, Zatorze, Zdrojowisko.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz niszczenia mienia – park/plac zabaw w Nowej Rudzie przy ulicy Andersa, w rejonie budynku numer 26. Zagrożenie zostało wytypowane w oparciu o rozmowy z mieszkańcami oraz ustalenia własne. Głównym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 4
sierż. sztab. Marcin Duczyński

tel. służbowy miejski: 47 875 32 46
tel. służbowy komórkowy: 797 306 350
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda4@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 4 obejmuje miejscowości:
Bartnica, Bieganów, Dworki, Jugów, Krajanów, Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec, Sokolica, Świerki, Włodowice.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu w miejscach publicznych i związane z nim zaśmiecanie w miejscowości Jugów ul. Główna 75 rejon sklepu spożywczego, które zostały zdiagnozowane poprzez rozmowy z mieszkańcami oraz w oparciu o analizę weryfikowanych kart zagrożeń bezpieczeństwa, a także ustalenia własne. Głównym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 5
sierż. Bernadetta Strycharska

tel. służb. 47 875 32 45
tel. kom. 797 306 346
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda5@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 5 obejmuje niżej wymienione ulice:
Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kłodzka, os. Wojska Polskiego, os. XXX-lecia, Szybowa, Ugory, Węglowa Wola, Wiejska.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu w rejonie bloku nr 6 i 8 przy osiedlu XXX-lecia w Nowej Rudzie. Zagrożenie zostało zdiagnozowane w oparciu o analizę weryfikowanych kart zagrożenia (kontynuacja). Głównym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 6
asp. Patrycja Dąbrowna

tel. służbowy miejski: 47 875 32 50
tel. służbowy komórkowy: 797 306 354
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda6@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 6 obejmuje miejscowości:
Bożków, Czerwieńczyce, Dzikowiec, Dzikowiec Dębówka, Koszyn, Nowa Wieś, Przygórze, Wolibórz.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania miejsca publicznego oraz dewastacji i gromadzenia się nieletnich zagrożonych demoralizacją – rejon kompleksu sportowego Orlik w Bożkowie. Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji poczynionych w trakcie służb obchodowych oraz rozmów z mieszkańcami. Głównym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW, art. 124 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 7
w zastępstwie: sierż. Bernadetta Strycharska

tel. służbowy miejski: 47 875 32 45
tel. kom. 797 306 353
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda7@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 7 obejmuje niżej wymienione ulice:
Akacjowa, Bolesława Prusa, Bożkowska, Broniewskiego, Debry, Gen. Józefa Bema, Góra Wszystkich Świętych, Górska, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kasztanowa, Kombatantów, Kwiatowa, Ludwika Waryńskiego, Marii Konopnickiej, os. Waryńskiego, Parkowa, Piwna, Połoniny, Radkowska, Romualda Traugutta, Rycerska, Słupiecka, Spacerowa, Szkolna, Topolowa, Wincentego Witosa, Zagórze, Zielona, Zielonka.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu oraz zaśmiecania – park/skwer w Nowej Rudzie przy ulicy Radkowskiej, w rejonie budynku numer 19. Zagrożenie zostało wytypowane w oparciu o rozmowy z mieszkańcami oraz ustalenia własne. Głównym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Rejon służbowy nr 9
mł.asp. Mariusz Janik

tel. służbowy miejski: 47 875 28 03
tel. kom. 797 306 348
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda9@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 9 obejmuje miejscowości:
Radków, Karłów, Tłumaczów, Ratno Górne

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu wykroczeń drogowych polegających na nieprawidłowym parkowaniu na terenie miejscowości Karłów. Do powyższego dochodzi w godzinach porannych oraz popołudniowych, głównie w dni wolne od pracy i szkoły. Głównym celem zakładanego przedsięwzięcia jest poprawa aktualnej sytuacji oraz ograniczenie popełnianych wykroczeń drogowych w pasie drogi wojewódzkiej.

Rejon służbowy nr 10
mł.asp. Sławomir Reśko

tel. służbowy miejski: 47 875 28 03
tel. kom. 797 306 349
adres e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda10@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 10 obejmuje miejscowości:
Raszków, Ratno Dolne, Suszyna, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, Wambierzyce, Bieganówek

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierzające do wyeliminowania problemu spożywania alkoholu w rejonie budynków przy pl. NMP oraz ulicy Polanickiej w Wambierzycach. We wskazanych miejscach gromadzą się osoby o ujemnej opinii społecznej. Dokonują wykroczeń głównie z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, pozostawiają butelki oraz puszki po alkoholu. Występujący problem nasila się głównie w miesiącach letnich. W miesiącach tych w Wambierzycach zwiększony jest ruch turystyczny. Problem spożywania alkoholu jest uciążliwy zarówno dla mieszkańców miejscowości Wambierzyce oraz turystów licznie odwiedzających miejsca kultu religijnego.

Str. 9 w numerze 437 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 437
17-23 lipca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *