Cała ulica Kolejowa będzie miejska

Odcinek ul. Kolejowej praktycznie od skrzyżowania z ul. Ciemną w Nowej Rudzie na mocy porozumienia pomiędzy PKP S.A., a Gminą Miejska Nowa Ruda, przechodzi w ręce miasta

W czwartek 23 lipca Marzena Wolińska, zastępca burmistrza Nowej Rudy, podpisała w tej sprawie akt notarialny. Zawarte porozumienie o bezpłatnym przekazaniu tego odcinka drogi, to efekt długotrwałych negocjacji pomiędzy miastem a władzami spółki.
Przypomnijmy, w 2007 r. w noworudzkim ratuszu gościli przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych oraz samorządowcy z gmin leżących wzdłuż linii kolejowej Wałbrzych – Kłodzko. Wtedy przedstawiciel PKP po raz pierwszy wyraził wolę przekazania budynku dworca i terenów przydworcowych na rzecz miasta. Przemawia za tym fakt, że już od dawna 75% budynku dworca pełni funkcję mieszkalną. Poza tym stan techniczny terenów przydworcowych (chodniki, jezdnia, czy schody łączące park z ul. Kolejową), są w tragicznym stanie, a władze miasta mają związane ręce – teren nie jest ich własnością. Dziś po obu stronach ulicy od budynku dworca do skrzyżowania z ul. Ciemną zaparkowanych jest wiele samochodów – niektóre tak, że uniemożliwiają przejście chodnikiem.
– Rzeczywiście prowadziliśmy rozmowy z miastem Nowa Ruda w sprawie dworca kolejowego w Nowej Rudzie oraz dróg. Po przesłaniu miastu protokołu uzgodnień, w którym określone zostały warunki przekazania budynku dworca, miasto kontynuowało rozmowy tylko w zakresie nieruchomości drogowych – tłumaczył przed kilkoma miesiącami Tomasz Leś z Biura Prasowego PKP S.A. w Warszawie. – Tym samym, do przekazania miastu Nowa Ruda przygotowywane są działki stanowiące drogi w obrębie stacji Nowa Ruda, w tym ulica Kolejowa. W odniesieniu do nieruchomości wdrożona została procedura wyceny. Od jej wyniku zależy dalszy sposób procedowania sprawy – dodał.
W czerwcu 2019 r. od przedstawiciela spółki PKP usłyszeliśmy, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i na decyzję o przekazaniu miastu terenów przydworcowych jeszcze trochę poczekamy.
– Obecnie PKP S.A. prowadzi zaawansowane rozmowy z gminą Nowa Ruda w sprawie przejęcia dróg. Nieruchomości te zostały wycenione. Zbycie nieruchomości o wartości powyżej pewnej kwoty wymagają zgody ministra właściwego ds. transportu i tak jest też w tym przypadku. W planach jest wysłanie przedmiotowych wniosków, a termin podpisania aktu notarialnego zależny jest od wydania decyzji ministerstwa – informowała Karolina Kunczik z Wydziału Prasowego Polskich Kolei Państwowych S.A.
Dziś wiemy już, że ten odcinek drogi zostanie przekazana miastu bezpłatnie.

Str. 2 w numerze 438 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 438
24-30 lipca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *