Pieniądze na remont w przyszłym roku

Podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w czwartek 16 lipca przyjęto uchwałę w sprawie przekazaniu powiatowi kłodzkiemu środków na remont mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie. Niestety, mają być przekazane dopiero w 2021 roku

W październiku 2018 r. na moście na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie wprowadzono ograniczenie ruchu do czego zmuszał bardzo zły stan techniczny mostu. Wtedy jeszcze była to droga wojewódzka, a odpowiedzialną za nią była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dyrektor Leszek Loch w odpowiedzi na nasze ówczesne pytania, dotyczące rozpoczęcia remontu mostu, informował, że takowy wkrótce się rozpocznie – trwało to blisko dwa lata. W czerwcu 2020 r., po kolejnym pytaniu dotyczącym remontu obiektu mostowego, dowiedzieliśmy się, że droga wojewódzka 380 straciła status drogi wojewódzkiej i została przekazana powiatowi kłodzkiemu.
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze tygodnika „Noworudzianin”, Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, stwierdził, że jeżeli na lipcowej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nie zapadnie uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na remont mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie, sprawa najprawdopodobniej będzie miała swój finał w sądzie. W uzasadnieniu przyjętej przez sejmik uchwały czytamy m.in. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu „gerber”, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” – planowany okres przekazania pomocy finansowej to rok 2021. Wartość pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Dolnośląskie — 1 036 156 zł. Zgodnie z art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, województwa mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej. Na mocy art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia pomocy jest ­umowa.
Dla zadania „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu „gerber”, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” w roku 2019 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wykonała dokumentację techniczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Oferta, która spełniła wszystkie wymogi opiewała na kwotę 1 036 155,37 zł, jednakże z uwagi na istotną zmianę okoliczności, postępowanie zostało unieważnione. Wykonanie zamówienia nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Na podstawie uchwały nr XVII/427/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii drogi wojewódzkiej, droga relacji Ludwikowice Kł. — Nowa Ruda — Włodowice — granica gminy Nowa Ruda i gminy Radków stała się drogą powiatową. Od dnia 1.06.2020 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przestała sprawować zarząd na drodze nr 380 i straciła możliwości prawne podejmowania w tym zakresie zobowiązań. Uwzględniając powyższe, jedyną formą realizacji zadania przez Powiat Kłodzki, przy udziale Województwa Dolnośląskiego, jest przekazanie pomocy finansowej”.
Kiedy remont?
Dziś już wiemy, że 1 036 156 zł na remont mostu zostanie przekazana Powiatowi Kłodzkiemu, jednakże dopiero w przyszłym roku. Czy to oznacza, że remont rozpocznie się dopiero w przyszłym roku?
– Remont mostu rozpocznie się wtedy, gdy na nasze konto wpłyną pieniądze. Nie dysponujemy w budżecie powiatu takimi środkami, żeby teraz wydać je na remont i czekać, aż te środki do nas spłyną – wyjaśnia Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. – Wszystko zależy kiedy w przyszłym roku te pieniądze wpłyną. Projekt na remont mamy gotowy, pozostaje tylko kwestia ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy – dodaje.

Str. 3 w numerze 438 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 438
24-30 lipca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *