Kolejna szansa na kanalizację w Jugowie

Miliony złotych kosztować będzie gminę Nowa Ruda budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w Jugowie. Jest szansa na pozyskanie na ten cel dofinansowania

Gmina Nowa Ruda wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie złożyli wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Złożyliśmy już wniosek w funduszu. Wniosek złożyła spółka ZWiK, jako rozszerzenie wcześniejszego projektu, ponieważ pojawiła się możliwość dofinansowania już rozpoczętych projektów, a nie ma pieniędzy na nowe projekty – wyjaśnia Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda. – Oczywiście wszystkie koszty i wkład własny, jak też koszty związane z przetargiem, wszelkimi opłatami – są po stronie Gminy Nowa Ruda. Odkąd zostałam wójtem, mam silną motywację, żeby tę kanalizację w Jugowie wreszcie zbudować, bo to jest największa wieś gminy Nowa Ruda, która jest nieskanalizowana, to dla nas ogromny wstyd. Już kilkukrotnie staraliśmy się o dofinansowanie, ale kończyło się to jak się kończyło… – do­daje.
Bogusława Tarasow, sołtys Jugowa, nie kryje nadziei, że gmina wreszcie pozyska środki na budowę sieci kanalizacyjnej.
– Wszystko co poprawia warunki życia mieszkańców Jugowa bardzo mnie cieszy, dobrze by jeszcze było, gdyby starostwo po zakończeniu budowy sieci przystąpiło do remontu swojej drogi – mówi Bogusława Tarasow.
Rzeczywiście ciągnąca się przez ok. 4 km droga powiatowa jest w – delikatnie to ujmując – nie najlepszym stanie technicznym. Władze powiatu brak jej remontu zazwyczaj tłumaczą potrzebą wcześniejszej budowy sieci kanalizacyjnej, a ta inwestycja będzie dla gminy potężnym wyzwaniem finansowym.

Str. 5 w numerze 441 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 441
14-20 sierpnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *