Jesienna strategia walki z koronawirusem

W życie wchodzi nowa strategia zwalczania pandemii na jesień. Chodzi m.in. o szpitale. To w związku ze spodziewanymi zachorowaniami oraz podobieństwem objawów COVID-19 do zachorowania na grypę

Nowe zasady dotyczące szpitali
Odchodzi się od koncepcji szpitali jednoimiennych. Jesienią szpitale odpowiedzialne za leczenie chorych na koronawirusa podzielone będą na trzy poziomy.
We wszystkich szpitalach należących do sieci szpitali będą utworzone miejsca dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Pacjenci będą przebywać w placówce do czasu otrzymania wyniku badania lub, w razie konieczności, wdrożenia zabiegów ratujących życie.
W szpitalach zakaźnych będą zabezpieczone miejsca do leczenia osób zarażonych koronawirusem. Będzie to 87 oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, przygotowane na przyjęcie pacjentów z COVID-19. W sumie znajduje się w nich ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów wymagających opieki typowo internistycznej, ale także np. podłączenia do respiratora.
Pacjenci z rozpoznanym już koronawirusem będą kierowani również do szpitali wielospecjalistycznych. Do tych placówek będą trafiały osoby, które wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem. W tych szpitalach przygotowanych będzie ponad 2 tys. miejsc.

Nowa strategia testowania
Przede wszystkim testowani będą pacjenci, u których występują objawy – gorączka, duszność i inne charakterystyczne dla COVID-19. Bedą chronione osoby szczególnie wrażliwe, które mogą przechodzić chorobę najciężej – osoby starsze, z obniżoną odpornością, przebywające w jednostkach całodobowej opieki.
Testy obowiązkowo będą wykonywane:
– u osób z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem,
– u osób przed rozpoczęciem turnusu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej oraz przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej, takich jak hospicja czy domy pomocy społecznej.
Co ważne, obecnie w Polsce jest ponad 260 punktów drive thru w ponad 200 powiatach. Nadal będą zwiększane ilość tego typu mobilnych punktów pobierania wymazów w naszym kraju.

Nowa rola lekarzy POZ
W okresie jesienno-zimowym lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą mogli zlecać testy pacjentom z infekcją dróg oddechowych. Jak będzie się to odbywać? Osoba, która ma objawy powinna skontaktować się z lekarzem w ramach teleporady. Podczas rozmowy lekarz zdecyduje o sposobie dalszego postępowania. W sytuacji, gdy objawy będą wyraźnie wskazywały na możliwość zarażenia koronawirusem, nie będzie trzeba odbywać tradycyjnej wizyty i badania fizykalnego przed zleceniem testu.
Po wykonania testu, jeśli jego wynik będzie ujemny, pacjent zostanie pod opieką lekarza POZ. W sytuacji, jeśli wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny – zostanie skierowany na tzw. „ścieżkę zakaźną”, czyli do jednej z placówek, która zajmuje się leczeniem chorób zakaźnych.

Krótsza kwarantanna
Obowiązkowa kwarantanna dotyczy osób, które miały styczność z osobą chorą lub były narażone na zakażenie oraz osób, które przekraczają granicę zewnętrzną UE (z określonymi wyjątkami).
Co się zmieniło? Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni. Osoby, które nie mają objawów choroby, nie będą poddawane testom na koronawirusa.

Izolacja domowa
Na izolacji domowej muszą przebywać pacjenci, u których zostało zdiagnozowane zarażenie koronawirusem, ale czują się na tyle dobrze, że nie muszą pozostać w szpitalu.
W 7 dobie pacjent otrzyma SMS z informacją o tym, że w 8-10 dobie powinna odbyć się teleporada z lekarzem POZ. W trakcie porady lekarz oceni stan zdrowia i zadecyduje o ewentualnym przedłużeniu izolacji powyżej 10 dni – jeśli wystąpiły objawy choroby.
Jeśli u pacjenta nie wystąpiły objawy, izolacja kończy się automatycznie w 10 dniu od daty wykonania testu.
W sytuacji, kiedy wystąpiły objawy infekcji, czas trwania izolacji wynosi minimum 13 dni od daty pojawienia się objawów. Co ważne, ostatnie trzy dni muszą być bezobjawowe. Jeśli jest konieczność przedłużenia izolacji domowej, lekarz POZ z wykorzystaniem aplikacji gabinet.gov.pl przesyła udostępniony formularz z informacjami o pacjencie i terminie przedłużenia.

Prewencja przede wszystkim
Zachowanie wszystkich osób i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest bardzo ważne w walce z koronawirusem. Od każdego z nas zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej. W kolejnych tygodniach podstawą działań prewencyjnych będzie nadal:
– dystans społeczny,
– dezynfekcja i częste mycie rąk,
– zasłanianie nosa i ust.
Rozpoczęła się jesień – czas infekcji górnych dróg oddechowych i grypy. A co za tym idzie również czas nakładania się zachorowań. Dlatego trzeba rozważyć szczepienie przeciwko grypie. Wykonanie takiego szczepienia zmniejsza ryzyko nakładania się na siebie objawów grypy i koronawirusa.

Str. 9 w numerze 446 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 446
18-24 września 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *