Gotowi na zimę

O przygotowaniach do trudnych warunków pogodowych i tzw. „Akcji zima”, członkowie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie rozmawiali w piątek 23 października z Grzegorzem Kuzakiem, prezesem Noworudzkich Usług Komunalnych i Jarosławem Żółtym z Wydziału Mienia Komunalnego UM w Nowej Rudzie

– Spółka Noworudzkie Usługi Komunalne od kilku lat odpowiedzialna jest za „Akcję zima” na terenie miasta. Akcja polega na prowadzeniu prac związanych z odśnieżaniem w okresie zimowym oraz oczyszczaniu z materiału szorstkiego (w momencie wystąpienia odwilży). Spółka do akcji zima przygotowuje się dużo wcześniej, gromadząc odpowiednią ilość materiałów sypkich, robiąc przegląd sprzętu: pługów, posypywarek itd. – wyjaśniał Grzegorz Kuzak. – Zimowe oczyszczanie obejmuje: zgarnianie śniegu, układanie śniegu w pryzmy, zwalczanie gołoledzi, usuwanie śniegu. Drogi miejskie utrzymywane będą w trzech standardach zimowego utrzymania. Sprzęt zmechanizowany obsługiwany będzie w cyklu ciągłym, trzyzmianowym.
Większość pojazdów spółki wyposażona jest w system GPS, który pozwala na sprawne zarządzanie flotą – dodał prezes Noworudzkich Usług Komunalnych.
Aby utrzymać odpowiedni standard, niezbędny jest sprzęt. Do „Akcji zima” będą zaangażowane m.in. piaskarki, samochody ciężarowe oraz ciągniki z pługami i rozrzutnikami.
Do sprawnego prowadzenia akcji zimowej spółka zatrudni kierowców i operatorów, którzy w dni wolne od pracy wspierać będą kierowcy, na co dzień przewożący odpady.
Specyfika miasta i jego ukształtowanie powodują, że oprócz czynności wykonywanych sprzętem zmechanizowanym, konieczne są też czynności wykonywane ręcznie. Kilkunastu, stale zatrudnionych zamiataczy, wspieranych – w zależności od nasilenia czynników atmosferycznych – pracownikami okresowymi, wykonywać będą prace niemożliwe do wykonania sprzętem zmechanizowanym. Do dyspozycji tych pracowników rozstawionych będzie na terenie miasta 110 pojemników z piaskiem –– Aktualnie NUK posiada ok. 350 Mg piasku oraz ok. 300 Mg soli, materiały te będą uzupełniane w zależności od potrzeb.
W sezonie zimowym dla mieszkańców uruchomiony zostanie, w siedzibie spółki, całodobowy Punkt Dyspozytorski „Akcji zima”. Pod numerem telefonu 74 872 23 88 należy zgłaszać ewentualne potrzeby lub uwagi do prowadzonych czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich. Punkt posiada stałą łączność telefoniczną z kierowcami pojazdów biorących udział w akcji.
Drogi w Nowej Rudzie utrzymywane są w trzech standardach. W zależności od przypisania, służby mają obowiązek w określonym czasie od ustania np. opadów śniegu doprowadzić je do określonego standardu:
I standard – do akcji odśnieżania (likwidacji oblodzenia) przystąpić należy w chwili rozpoczęcia opadów (wystąpienia oblodzenia); w miejscach niebezpiecznych (skrzyżowania, zatoki przystankowe, podjazdy i zjazdy) jezdnia powinna być odśnieżana i posypywana na całej szerokości; zakończenie odśnieżania (likwidacji oblodzenia) nastąpić musi po 3 godzinach od zakończenia opadów.
W takim standardzie utrzymywane będą następujące ulice na terenie miasta w dzielnicy Centrum: Armii Krajowej, Bohaterów Getta, Jeziorna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krańcowa, Mała, os. Piastowskie, Piłsudskiego, Podjazdowa, Rynek, Sportowa, Sybiraków, Szpitalna i Teatralna, w dzielnicy Słupiec: Akacjowa, Kombatantów, os. XXX-lecia (obwodnica), Spacerowa, Szkolna, Sztygarska i os. Wojska Polskiego (obwodnica), Martwa. Niepodległości i część ul. Kopernika.
II standard – do akcji odśnieżania (likwidacji oblodzenia) przystąpić należy po wykonaniu niezbędnych czynności na drogach I standardu, po zakończeniu opadów czas odśnieżania (likwidacji oblodzenia) nie może być dłuższy niż 6 godzin; jezdnia odśnieżana i posypywana na całej szerokości.
W takim standardzie utrzymywane będą następujące ulice: w dzielnicy Centrum: Anny, Błotna, Ciemna, Demokratów, Fabryczna, Górna, Graniczna, Lipowa, Łużycka, plac Matejki, Mickiewicza, Narutowicza, Niepodległości (skwer), Nowa, Ogrodowa, Prosta, Słoneczna, Srebrna, St. Osada, Strzelecka, Sudecka, Towarowa, Wąska, Wrześni, Zaułek, Złota; w dzielnicy Słupiec: Bożkowska (odcinek), Kasztanowa, Konopnickiej, Kwiatowa, os. Waryńskiego, Parkowa, Piwna, Szybowa, Słupiecka (do domu Wittiga), Topolowa, Traugutta, Wiejska, Zagórze; w dzielnicy Drogosław: Andersa, Dworska, Górnicza (cześć), Jana Pawła II, Kopalniana, Leśna, Ludwikowska, Łączna, Obozowa, Orkana, Podgórska, Reymonta, Rolna, St. Droga, Zdrojowisko.
III standard – odśnieżanie w zależności od potrzeb, po konsultacji z zamawiającym (Urzędem Miasta), po zakończeniu czynności na drogach I i II standardu); miejsca niebezpieczne (skrzyżowania, podjazdy, zjazdy) posypywane materiałem szorstkim.
W takim standardzie utrzymywane będą następujące ulice: w dzielnicy Centrum: Boczna, Willowa, Cicha, Góra Anny, Kołowa, Mała Kolonia, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Myśliwska Osada, Pionierów (część), Polna, Stara Kolonia; w dzielnicy Słupiec: Al. Najświętszej Marii Panny, Debry, Górska, Połoniny, Ugory, Węglowa Wola, Zielna, Zielonka, Wrzosowa ; w dzielnicy Drogosław: Czarna, Jawornik, Jedności, Łąkowa, Miedzianka, Rzeczna, Tuczyn, Zacisze, Zatorze, Brzozowa.
24 lipca spółka NUK podpisała umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku na „Letnie i zimowe utrzymanie przekazanej powiatowi dawnej drogi wojewódzkiej nr 380 to jest ul. Fredry, ul. Piastów, ul. Przechodnia, ul. Piłsudskiego, ul. Świdnickiej i ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie o łącznej długości 6,09 km.”
– Chcę zaznaczyć, że na terenie miasta znajdują się drogi wojewódzkie i powiatowe nie obsługiwane przez naszą firmę, są to następujące ulice: część ul. Kopernika, Słupiecka, Kłodzka, Sokola, część ulicy Zatorze, Nowa Osada, część ulicy Pionierów i część ulicy Sybiraków, a także ulice Żeromskiego, Kwiatkowskiego, Radkowska – informuje Grzegorz Kuzak. – Do spółdzielni mieszkaniowych należy zarządzanie drogami wewnętrznymi, osiedlowymi – dotyczy to dróg na terenie osiedli: XXX-lecia i Wojska Polskiego. Na tych drogach czynności zimowego utrzymania prowadzą firmy inne niż NUK, wybrane przez zarządców dróg – dodaje. Jak zaznacza prezes, umowa na zimowe utrzymanie dróg w mieście ze spółką NUK obowiązuje do końca roku i nie wiadomo, czy to oni będą od stycznia kontynuować prace zimowe.
– Mam nadzieję, że wygramy przetarg i to nasza firma będzie nadal zajmowała się zimowym utrzymaniem dróg – mówił.

Drogi powiatowe i wojewódzkie
Po przekazaniu w czerwcu drogi wojewódzkiej 380 powiatowi kłodzkiemu, jedyną drogą przebiegającą przez Nową Rudę za której utrzymanie odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest droga wojewódzka 381 – obwodnica Centrum miasta.
– Zarządca drogi, czyli DSDiK jest w trakcie trzyletniej umowy podpisanej z konsorcjum Rutex-Ceroma. Konsorcjum zapewnia wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia „Akcji zima” – mówił Jarosław Żółty. – Podobnie wygląda sprawa z drogami powiatowymi. Zarządca dróg jest również w trakcie trzyletniej umowy na zimowe utrzymanie pasów drogowych. Na ten cel zabezpieczone mają 600 ton piachu i 75 ton soli. Niestety, zarządca dotychczas nie poinformował nas o podpisaniu umowy z firmą która ma zadbać o utrzymanie chodników – dodał.

Str. 11 w numerze 452 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 452
30 października – 5 listopada 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *