Gmina wciąż czeka

Nadal nierozstrzygnięta jest kwestia przekazania budynku po byłym sądzie przy ul. Niepodległości 2, władzom gminy wiejskiej Nowa Ruda. Tam mają być przeniesione biura z budynku, w którym mieści się poczta, a którego właścicielem jest spółka Orange

Pierwszy raz o możliwości przeniesienia urzędu gminy, wójt Adrianna Mierzejewska mówiła podczas sesji pod koniec 2016 r. Jak wtedy zapowiadała, nie stanie się to wcześniej niż przed 1 kwietnia 2017 r. Budynek przy ul. Niepodległości 2 do 1 stycznia 2018 r. użytkowany był przez VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych, który decyzją ministra sprawiedliwości został przeniesiony do Kłodzka. Budynek należący do Skarbu Państwa jeszcze na początku 2018 r. był w zarządzaniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Gmina Nowa Ruda wystąpiła o jego komunalizację. Po przekazaniu go do Skarbu Państwa, zarządzaniem zajął się starosta, ale decyzję o jego skomunalizowaniu, po zasięgnięciu opinii starosty, podejmuje wojewoda dolnośląski.
– Budynek po byłym sądzie jest właściwie nieużytkowany. Sąd go nie potrzebuje, ministerstwo sprawiedliwości też i jest zgoda, aby gmina go otrzymała – mówi Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda. – Czekamy tylko na pismo z ministerstwa, które wpłynie do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Pismo to, pani prezes przekaże panu staroście kłodzkiemu i wtedy starosta wygasi trwały zarząd – mówi Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda.
Decyzja o przenosinach urzędu gminy do budynku przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie jest w pełni uzasadniona ekonomicznie. Właściciel budynku przy ul. Niepodległości 1, gdzie mieści się część biur urzędu, podniósł stawkę czynszu. Teraz gmina za wynajmowane pomieszczenia płaci 11.642,76 zł, w tym czynsz 5.717,54 zł. Przed podwyżką było to odpowiednio 11.530,65 zł, w tym czynsz 5.605,43 zł.
– Czekam na zgodę sądu, który obecnie poszukuje pomieszczeń, gdzie mógłby przenieść Ośrodek Kuratorski Nr 1, mieszczący się w budynku, o którym mowa – wyjaśnia Maciej Awiźeń, starosta kłodzki. – Z tego co wiem, oprócz rozmów z nami, sąd prowadzi też rozmowy z gminą miejską i z gminą wiejską Nowa Ruda, na temat znalezienia odpowiedniego lokum dla kuratorów sądowych – dodaje.
Arkadiusz Balcerzak

Str. 3 w numerze 327 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 327
20-26 kwietnia 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *