Koncesja na wydobycie wydana!

Wbrew oczekiwaniom wielu noworudzian, nie chodzi o Coal Holding, która chce uruchomić w Nowej Rudzie kopalnię węgla kamiennego, ale o spółkę Nexano Minerals i eksploatację złoża Heedi II w Ścinawce Średniej. Firma powinna rozpocząć wydobycie węgla nie później niż 12 miesięcy od daty wydania koncesji

Firma Nexano Minerals Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie umowy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawartą ze Skarbem Państwa, w którego imieniu wystąpił Minister Środowiska, otrzymała koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża HEDDI II położonego w Ścinawce Średniej na terenie gminy Radków – Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (Koncesja Nr 1/2018 Ministerstwo Środowiska z 26.04.2018 r.). Obszar wydobycia będzie obejmował powierzchnię 0,44 km2. W projekcie zagospodarowania złoża węgla kamiennego Heddi II ustalono zasoby węgla kamiennego wg stanu na 31 grudnia 2015 r., gdzie przemysłowe zasoby węgla kamiennego wynoszą 320 973 tony, a nieprzemysłowe zasoby węgla kamiennego wynoszą 610 814 ton. Dopuszcza się możliwość zmiany tych zasobów. Koncesja została udzielona do 31 grudnia 2025 r. Firma Nexano wg koncesji, powinna rozpocząć wydobycie węgla nie później niż 12 miesięcy od daty jej wydania.

Str. 3 w numerze 330 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 330
18-24 maja 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.