Stypendia Wójta Gminy wręczone

W dniu 14 października br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich przybyli m.in: radni Gminy Nowa Ruda, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty i osoby związane z środowiskiem oświatowym, oraz tegoroczni stypendyści z rodzicami.

Gala rozpoczęła się od występu artystycznego aktorów z Młodzieżowego Teatru Muzycznego działającego przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było wręczenie Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda, przyznawanego w dwóch kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, które otrzymało 41 uczniów oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, przyznane dla 13 uczniów.

W dalszej części uroczystości Wójt Adrianna Mierzejewska wręczyła nagrody dla wyróżniających się pedagogów i dyrektorów placówek oświatowych. Wśród osób wyróżnionych i nagrodzonych znaleźli się: Pani Anna Kozioł, Joanna Sokołowska-Witowska, Anna Kęska, oraz Pan Adam Chorągwicki.

Nagrodę i tytuł Nauczyciela Roku otrzymała Pani Alicja Nowak-Wałoska pracująca w Zespole Przedszkolnym w Woliborzu.

Spotkanie było także okazją do złożenia przez Wójt Gminy Nowa Ruda podziękowań i życzeń dla pracowników oświaty, a także zapoznania zebranych z inwestycjami, jakie zostały wykonane i są realizowane w najbliższym czasie w obszarze oświaty.

Str. 13 w numerze 400 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 400
18-24 października 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *