Od szczegółu do ogółu

Zajęcia w ostatnim tygodniu lutego rozszerzały zagadnienie odbioru i kreowania obrazu. Swoisty remanent układanek obrazowych zwanych puzzlami pozwoliło na rozegranie małych mistrzostw w ich układaniu

Zasady były proste. Praca indywidualna lub grupowa oraz ilość elementów zestawu ograniczona do określonej liczby. Dzieci uczyły się technik organizacji stanowiska pracy i umiejętności pracy zespołowej. Zajęcia dały także możliwość obserwacji tempa oraz sposobów uczenia się dzieci. Należy podkreślić fakt, że zdecydowanie zawody wygrała grupa najmłodszych uczestników spotkania. Ułożone zestawy posłużą do zbudowania dużego postera obrazującego świat dziecięcej subkultury.
Ostatnie zajęcia odwracały sytuację kreowania obrazu i można ją enigmatycznie ująć powiedzeniem: „od ogółu do szczegółu”. Tematem spotkania była zrealizowanie makiety za pomocą różnorodnych środków medialnych. Dzieci wcieliły w rolę scenografa planu filmowego lub sceny teatralnej. Ogranicznikiem przestrzeni były dwie płaszczyzny pudełek połączonych ze sobą prostopadle. Na początku zapanował chaos twórczy i materiałowy. Jednak z biegiem czasu ilość fruwającej bibuły się zmniejszała i osiadła w zaplanowanych miejscach. Różnorodność stosowanych mediów uległa redukcji i zaczęły wyłaniać się szczegóły trójwymiarowej przestrzeni stworzonej przez wyobraźnię dzieci. Wypracowane obrazy są jeszcze zamazane pośpiechem i niestarannością, problemami z proporcją przedmiotów. Spontaniczne szaleństwo twórcze jest wspaniałym przeżyciem emocjonalnym i edukacyjnym, a to popołudniowe spotkanie było taką chwilą dla większości dzieci.
relacja i fot. Zbigniew Babiak

Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa realizuje zadanie publiczne Gminy Nowa Ruda pod nazwą: „Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów”. Zadanie finansowane przez Gminę Nowa Ruda oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *