Problem z rejestracją pojazdu…?

Jak informuje Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, występują przerwy w działaniu systemu związanego z rejestracją pojazdów. Problem dotyczy całej Polski – również Nowej Rudy.

W poniedziałek 13 listopada weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 1926)”. Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło w życie zmodernizowaną wersję Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (tzw. CEPiK2.0) w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów (tzw. CEP).
Jak donoszą nasi czytelnicy, którzy w dniu dzisiejszym odwiedzili Referat Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Nowej Rudzie, nie ma większych problemów z dokonaniem formalności związanych zarówno z rejestracją pojazdów jak i zgłoszeniem sprzedaży.
– Czasem jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość. To jest loteria. Zdarza się, że system nagle przestaje działać – ostrzega kierownik Zbigniew Radgowski. – Staramy się robić co możemy. Jeśli procedura pozwala nam załatwić sprawę ręcznie to załatwiamy. Zgłaszamy również błędy do centrali – dodaje.
Bądźmy zatem wyrozumiali, przynajmniej co do pracowników noworudzkiego referatu, którzy mają niewielki wpływ na zaistniałą sytuację. Starosta i ministerstwo przepraszają, ale czy wystarczy nam cierpliwości?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *