Brakuje nam czasu

Remonty dachów, termomodernizacja, a także o remontach budynków wspólnot mieszkaniowych i komunalnych – rozmawiamy z Marianem Zdunkiem, prezesem Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

– Panie Prezesie, spółka którą Pan kieruje prowadzi w tym roku rekordową ilość remontów budynków mieszkalnych. Proszę mi powiedzieć jak to wygląda liczbowo?
– Zakres i intensyfikacja remontów budynków w zarządzie Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest widoczna we wszystkich dzielnicach naszego miasta. W trakcie lub na ukończeniu jest 20 budynków, z czego 8 to remonty kapitalne, zaś pozostałe to remonty dachów. Aktualnie dobiegają końca prace związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty 8 budynków komunalnych w dzielnicy Drogosław. Ich realizacja będzie ukierunkowana głównie na remonty dachów i kominów.

– Na początku roku Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich na termomodernizację 12 budynków wielorodzinnych. Na jakim etapie są prace?
– Jest 9 budynków wspólnot mieszkaniowych i 3 budynki komunalne, które zostaną kompleksowo wyremontowane w ramach programu termomodernizacji. Wykonawca zapewnia, że prace są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. Zaawansowanie ocenia na ponad 50%. Zatem termin związany z zakończeniem prac – koniec października tego roku powinien zostać dotrzymany.
– Remontowanych jest dużo dachów, np. na budynku przy pl. Grunwaldzkim.
– Remonty dachów od szeregu lat stanowią największą część prowadzonych inwestycji. W bieżącym roku dominować będą remonty dachów w dzielnicy Drogosław. Jeżeli nie będzie większych przeszkód, to w dzielnicy Drogosław wyremontowanych zostanie 8 dachów budynków komunalnych. Dodatkowo przewidujemy 3 kapitalne remonty budynków wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Świdnickiej oraz ul. Sokola.

– Co z remontami pustostanów?
– Obecnie są remontowane 2 lokale, a dla 2 kolejnych zostało ogłoszone zapytanie ofertowe. Przewidujemy remont 12 lokali komunalnych w terminie jesienno-zimowym. To przedsięwzięcie utrudnia aktualna sytuacja na rynku budowlanym, związana z brakiem wykonawców.

– Czyli, jak to ma miejsce w całej Polsce, są problemy ze znalezieniem wykonawców w ogłaszanych przetargach?
– Obecna sytuacja na rynku budowlanym jest dla nas uciążliwa, szczególnie dotyczy to branży instalacyjnej. Mamy problemy ze znalezieniem zarówno wykonawców, jak i osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Związane jest to zarówno ze skalą zamówień, jak również relatywnie małą ilością podmiotów związanych z tą wymagającą oraz odpowiedzialną specjalizacją. W kwestii windowania cen, działa tu relacja popytu i podaży.

– Wyremontowano już jeden budynek na ul. Piastów, drugi jest w trakcie remontu. Może Pan zdradzić dalsze plany remontowe budynków przy tej ulicy?
– W 2016 roku wyremontowany został budynek Piastów 2, a w roku ubiegłym Piastów 1. W najbliższych dniach zostaną odebrane prace związane z remontem budynku Piastów 24-26. Aktualnie remontowany jest bu­dynek Piastów 6, a w niedługim czasie powinny być sfinalizowane umowy na remonty kolejnych trzech.

– NTBS, jako administrator wspólnot mieszkaniowych, uczestniczy w procesie gazyfikacji miasta. Jakie plany na ten rok?
– Gazyfikacja budynku jest procesem długotrwałym, skomplikowanym oraz kosztowym. Do końca tego roku gaz popłynie w kolejnych 25 budynkach mieszkalnych. Ponadto, w kilkunastu nieruchomościach prowadzone są czynności, choć są w różnym stopniu zaawansowania i każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.

– Oprócz remontów, także sadzicie kwiaty, montujecie ławki.
– NTBS jako spółka wpisuje się w szereg przedsięwzięć mieszczących się w tzw. „zadaniach własnych gminy”. Poza zarządzaniem oraz administrowaniem nieruchomościami, pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, zajmujemy się między innymi pielęgnacją zieleni, sprzątaniem, naprawami, konserwacjami, obsługą kotłowni. Ponadto współuczestniczymy w programach realizowanych przez gminę, np. w procesie pozyskiwania funduszy na walkę z niską emisją.

– Nie tak dawno opisywaliśmy w naszym tygodniu nieciekawą sytuację mieszkańców budynku przy ulicy Świdnickiej 16 w Drogosławiu.
– Dla budynku Świdnicka 16 została wykonana dokumentacja na remont kapitalny. Przedsięwzięcie zostanie podzielone na 2 etapy, z czego pierwszy, obejmujący remont dachu oraz rozbiórkę i budowę nowych komórek, zostanie wykonany jeszcze w tym roku. Realizacja pozostałego zakresu prac uzależniona będzie od decyzji władz miasta.

– Jakie planujecie remonty na terenie gminy wiejskiej?
– Aktualnie przeprowadzamy remont kapitalny w 2 budynkach wspólnot mieszkaniowych w Bożkowie i Ludwikowicach Kł. Przygotowujemy również pełną dokumentację projektowo-kosztorysową na kolejne 2 budynki w Ludwikowicach Kłodzkich. W budynkach na terenie gminy Nowa Ruda, 8 wspólnot mieszkaniowych podjęło uchwały w sprawie remontów w różnym zakresie prac. Teraz oczekujemy na zgodę Urzędu Gminy Nowa Ruda w części, w której gmina jest właścicielem.

– Panie Prezesie wszyscy narzekają na brak pracowników, jak to wygląda u Pana?
– W tym roku z administracji odeszło 3 pracowników z przyczyn osobistych. Na ich miejsce zostały zatrudnione osoby z wysokimi kwalifikacjami, które praktycznie weszły „z marszu” do nowych obowiązków i świetnie sobie radzą.

– Dziękujemy za rozmowę.
– Dziękuję.

Str. 5 w numerze 337 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 337
6-12 lipca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *