Karnet Open dla wyróżnionych

Karnet Open – kością niezgody między większością radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, a burmistrzem Tomaszem Kilińskim

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie jedna z uchwał dotyczyła utworzenia Karnetu Open, który uprawniałby do zniżek czy darmowych wejść do różnych obiektów, głównie sportowych, np. CTS-u. Według projektu uchwały, decyzję w sprawie przyznania karnetów, rodzaju obiektów i terminu ważności podejmowałby burmistrz.

„Trenowanie na obiekcie przez osoby wyróżnione, mobilizować będzie młodzież, społeczność lokalną i mieszkańców do aktywnego uprawiania sportu. Jednocześnie takie działania przyczynią się do propagowania sportu i promowania obiektów sportowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Przysłowiową kością niezgody był fakt, że karnet przyznaje burmistrz. Radny Jacek Cichański przewodniczący Komisji Spraw Społecznych RM, zaproponował, by przed podjęciem decyzji o przydzieleniu karnetu postanowienie takie zaopiniowała komisja – taki też punkt w projekcie uchwały zaproponował. Za przyjęciem uchwały z poprawką głosowało 19 radnych, przeciw było 2. Na tym sprawa się jednak nie skończyła. Na wniosek burmistrza, Komisja Spraw Społecznych RM uchwałą dotyczącą Karnetu Open zajęła się ponownie 6 marca, co nie przyniosło oczekiwanych przez Tomasza Kilińskiego zmian. Jak mówi jeden z członków komisji, można by było w uchwale zamieścić punkt mówiący, iż w sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających szybkiej reakcji, burmistrz miałby prawo przyznać karnet bez opinii komisji.

Str. 7 w numerze 372 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 372
22-28 marca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *