Dyżur apteki jest obowiązkowy

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu przypomina, że apteki ogólnodostępne mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w określonym przez uchwałę rady powiatu terminie

Mimo ustalonego harmonogramu dyżurów apteka, która pełniła dyżur w nocy z 11 na 12 marca w Nowej Rudzie, była jednak zamknięta. O sprawie poinformował nas jeden z mieszkańców.
– Po wizycie na Izbie Przyjęć w naszym szpitalu musiałem pilnie wykupić leki. To było ok. godz. 2.00, sprawdziłem która apteka pełni dyżur i tam pojechałem. Niestety bardzo się zdziwiłem, bo na drzwiach apteki wywieszono karteczkę z napisem „Z powodu choroby apteka nieczynna”. Dobrze, że mam samochód, to pojechałem do Kłodzka, ale co z osobami nie zmotoryzowanymi, czy w takim przypadku dyżuru nie powinna w zastępstwie pełnić inna apteka na terenie miasta? – zastanawia się nasz czytelnik.

O zaistniałą sytuację postanowiliśmy zapytać Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu, który wyjaśnia, że rozkład godzin prac aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

– Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadzi postępowanie wyjaśniające w powyższej sprawie – informuje mgr farm. Urszula Sławińska-Zagórska, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu.

Przytaczamy też stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu, w sprawie dyżurów aptek:
„W związku z przypadkami uchylania się aptek od pełnienia dyżurów ustalonych uchwałami rad powiatów przypominam, że podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Na podstawie art. 94 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne /Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm./ rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Natomiast ust. 2 wskazanego przepisu stanowi, iż rozkład godzin pracy aptek na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
Mając powyższe na uwadze apteki ogólnodostępne mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w określonym przez uchwałę rady powiatu terminie. Nieprzestrzeganie przez aptekę uchwały rady powiatu dotyczącej rozkładu godzin jej pracy i ustalonych dyżurów, stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, który zgodnie z Konstytucją RP jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a także stanowi naruszenie art. 94 ust.1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki, przedsiębiorca zostaje zobligowany do przestrzegania przepisów w/w ustawy.

W razie stwierdzenia, naruszenia przez aptekę obowiązków, o których mowa powyżej, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na jej prowadzenie.

Właściciel apteki ma również obowiązek poinformowania z wyprzedzeniem radę powiatu o zamiarze likwidacji apteki, celem umożliwienia jej podjęcia działań zapewniających zabezpieczenie dyżurów nocnych w okresie, w którym powinna pełnić je unieruchomiona apteka.

Niepowiadomienie rady powiatu o likwidacji apteki, a tym samym o braku możliwości pełnienia dyżurów według harmonogramu uchwały, świadczy o braku odpowiedzialności ze strony właściciela apteki oraz ma wpływ na pod-ważenie zaufania do zawodu aptekarza”.

Warto przypomnieć, że na łamach naszego tygodnika „Noworudzianin” co tydzień publikujemy listę aptek pełniących nocne dyżury a w każdej chwili tę informację można sprawdzić na naszej stronie internetowej www.noworudzianin.pl/WWW/informator/nocne-dyzury-aptek-nowa-ruda/

Str. 2 w numerze 373 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 373
29 marca – 4 kwietnia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *