Spotkania z samorządowcami

27 maja w Drogosławiu, 30 maja w Słupcu, a 4 czerwca w Centrum mieszkańcy poszczególnych dzielnic mieli okazję spotkać się i porozmawiać z burmistrzem Tomaszem Kilińskim, Andrzejem Behanem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, radnymi i pracownikami Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Podczas każdego ze spotkań burmistrz przedstawił informacje związane z miastem Nowa Ruda ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych dzielnic. Rozpoczął od podsumowania 2018 r. i omówienia inwestycji, które zostały przeprowadzone, bądź trwają w Nowej Rudzie. Mieszkańcy Drogosławia szczególnie zadowoleni są z przebudowanej ulicy Świdnickiej i budowy ścieżki rowerowej. Na długości całej ulicy co kilkadziesiąt metrów zamontowano estetyczne ławeczki, są też kosze i zasadzane jest coraz więcej zieleni. Jednak nie obyło się bez słów krytyki. Szczególnie jeżeli chodzi o bardzo zły stan techniczny ul. Zatorze. Burmistrz przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że ulica o której mowa wymaga remontu, jednak jest to droga, której zarządcą jest powiat kłodzki i to on musi podjąć działania zmierzające do jej remontu, znaleźć na to środki, przy ewentualnym współfinansowaniu z budżetu Nowej Rudy. Omawiano też problemy z budynkami mieszkaniowymi przy ul. Obozowej. Popularnie zwane baraki nie są też w najlepszym stanie technicznym, a mieszkający w nich ludzie oprócz tego narzekali na zły pod względem technicznym i pod względem zagospodarowania obszar ulicy Obozowej. W tej kwestii burmistrz przekazał informację, że Nowa Ruda zamierza ubiegać się o środki europejskie na rewitalizację tej ulicy i terenów przy niej położonych.

W Słupcu burmistrz przypomniał o zagospodarowaniu terenów zielonych na os. XXX-lecia oraz przy ul. Kłodzkiej. W bieżącym roku w Słupcu planowana jest budowa kolejnej atrakcji dla dzieci – Mini Single Track, w starym parku powstanie zaś atrakcja dla miłośników rowerów górskich MTB. Mieszkańcy pytali m. in. o możliwość gazyfikacji ul. Kwiatkowskiego, która niestety nie jest w planach spółki Gazownictwa. Tomasz Kiliński narzekał na niewystarczające działania rządu w kwestii walki ze smogiem w Nowej Rudzie pomimo, iż jesteśmy w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Mieszkańcy poruszali również problem progów zwalniających na ul. Zagórze, które ich zdaniem są nienowoczesne i zbyt utrudniające poruszanie się w tym miejscu. Wskazano również na brak kładki przy ul. Kwiatkowskiego, konieczność czyszczenia potoku Dzik, problemy z dzikimi wysypiskami i wiele innych.

W Centrum spotkanie z włodarzem miasta i radnymi odbyło się we wtorek 4 czerwca. Tu też spotkanie rozpoczęło się od podsumowania ubiegłego roku. Tomasz Kiliński mówił więc o programie związanym z remontami budynków mieszkaniowych, przebudowie ulicy Teatralnej, budowie ścieżki rowerowej łączącej Nową Rudę ze Słupcem. Odpowiadając na pytania mieszkańców mówił też o trwającej przebudowie basenu przy ul. Fredry. Gros czasu poświęcono jednak walce z niską emisją. Jak wiadomo Nowa Ruda znajduje się na pierwszych miejscach jeżeli chodzi o poziom pyłów PM10 i rakotwórczego związku chemicznego beno(a)pirenu. Poruszano również kwestię gazyfikacji, czy też stanu technicznego niektórych budynków należących do NTBS-u.

Choć spotkania z władzami i samorządowcami w Nowej Rudzie odbywają się już w tym okresie od kilku lat, dziwić może słaba frekwencja mieszkańców. Zarówno w Drogosławiu, w Słupcu, czy w Centrum noworudzian przybyłych na spotkania można było policzyć na palcach obu rąk.

Str. 3 w numerze 382 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 382
7-13 czerwca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.