Czy przywrócą połączenia PKS?

Na początku sierpnia wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak ogłosił nabór wniosków w ramach rządowego programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W tym roku dofinansowanie dla dolnośląskich samorządów na tworzenie nowych linii autobusowych wyniesie ponad 20 mln zł. O dofinansowanie starać się będzie także Starostwo Powiatowe w Kłodzku, właściciel spółki PKS Kłodzko.

Dofinansowanie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotyczy linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Wśród kryteriów, na podstawie których Wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy ustawy zwiększą dostępność połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób. Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Początkowo wyższa kwota dopłaty powinna zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych. O dofinansowanie do przewozów starać się będzie również Starostwo Powiatowe w Kłodzku, właściciel PKS Kłodzko.

– Co prawda Ustawa mówi, że w pierwszej kolejności dofinansowanie mogą otrzymać gminy i związki międzygminne, a dopiero później powiaty, mimo to, jako właściciele spółki PKS składamy taki wniosek. Są połączenia, które kiedyś będąc niedochodowe musieliśmy wygasić, teraz jest szansa na ich przywrócenie. Prowadzimy rozmowy z gminami i PKS-em na temat ich uruchomienia – wyjaśnia Maciej Awiżeń, starosta powiatu kłodzkiego. – Na pewno nie przywrócimy połączeń do wszystkich miejscowości, bo 1 zł to jednak jest za mało, żeby dojeżdżać do każdej wioski, ale to też zależy od władz miasta, czy gminy – dodał.

Starosta nie chciał jeszcze zdradzić, do których miejscowości mogą powrócić połączenia autobusowe tłumacząc to trwającymi rozmowami z gminami i chęcią samorządów do współfinansowania takich połączeń.

Str. 5 w numerze 391 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 391
8-22 sierpnia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *