Strażnicy przy szkołach

Omówienie działań straży miejskiej w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły, to jeden z tematów posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

W związku z rozpoczętym rokiem szkolnym na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji RM w Nowej Rudzie, które odbyło się w czwartek 29 sierpnia zaproszony został Piotr Kwiecień, komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie, który przedstawił zebranym działania jakie podjęła straż miejska w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły.

– W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym strażnicy zostali zobligowani do objazdu rejonu szkół pod kątem bezpieczeństwa w ruchu pieszym dla uczniów. Okazało się, że wszystkie przejścia są dobrze przygotowane. Były małe uwagi, które zaraz skierowaliśmy do zarządców dróg – tak było np. w sprawie ul. Niepodległości 17 na wysokości ul. Złotej, gdzie krzewy zasłaniały oznakowanie i na ul. Piłsudskiego przy tunelu, gdzie wnioskowaliśmy o podniesienie znaku, czy wytarte pasy na ul. Fredry – tłumaczył Piotr Kwiecień. – Pod uwagę braliśmy nie tylko przejścia przy samej szkole, ale też przejścia, które się łączą w tych ciągach komunikacyjnych głównych i tych naszych lokalnych przy szkołach. Od 2 września w godzinach wczesnoporannych będziemy wysyłać rotacyjnie patrole w pobliże szkół. Ponadto prewencyjnie będziemy wysyłać patrole w okolice szkół w trakcie długich przerw międzylekcyjnych – dodał. Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono ruch drogowy i pieszy w pobliżu każdej ze szkół. Piotr Kwiecień już zapowiedział spotkania z najmłodszymi uczniami w trakcie których poruszana jest tematyka bezpiecznego zachowania w drodze do i ze szkoły, a także inne potencjalne zagrożenia, z którymi mogą się spotkać.

Str. 3 w numerze 394 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 394
6-12 września 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *