Okiem kamery monitoringu

Kamery monitoringu miejskiego w Nowej Rudzie rejestrują osoby śpiące lub leżące na ulicach, osoby załatwiające potrzeby fizjologiczne w niedozwolonych miejscach, zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem porządku publicznego, bójkami i pobiciami, niszczeniem mienia, a także zdarzenia związane z naruszeniem zasad ruchu drogowego i wypadkami drogowymi. W mieście zamontowanych jest 37 różnego typu kamer

Prace związane z budową monitoringu wizyjnego na terenie Nowej Rudy rozpoczęły się w 2004 r. Od roku 2005 obszarami dozorowanymi przez kamery szybkoobrotowe uchylne był Rynek, ulice: Armii Krajowej, część ul. Kolejowej i ul. Podjazdowej oraz ulica Piastów, część ulic A. Fredry, Podjazdowej, Pl. Grunwaldzkiego i Przechodniej.
– Idea powstania monitoringu miejskiego wypłynęła od nas. Wyniknęło to z tego, że potrzebne nam było narzędzie do wsparcia działań prewencyjnych, a przy okazji do ścigania sprawców wykroczeń i przestępstw. Dlatego na bazie doświadczeń innych służb, policji czy straży miejskich, również pomyśleliśmy, że dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie takiego systemu w Nowej Rudzie. Zaczęliśmy od kilku kamer, które miały obserwować centrum miasta, przede wszystkim główne ciągi handlowe i komunikacyjne. Pamiętam, że połączenie było wtedy jeszcze przez kable w studzienkach telekomunikacyjnych, i tak to początkowo raczkowało – wspomina Piotr Kwiecień, komendant straży miejskiej. – Przypominam sobie, że początkowo pieniędzy na sprzęt szukałem np. u kupców miejskich i niektórzy z nich nas wsparli. Wsparcia udzielili nam też m.in. ówczesny ZGKiM i spółdzielnie mieszkaniowe – dodaje.

Zdaniem Piotra Kwietnia dzięki montażowi i rozbudowie miejskiego monitoringu poważnie zmniejszyła się liczba aktów wandalizmu, kradzieży, zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej. Stało się tak dlatego, że newralgiczne punkty Nowej Rudy, zostały objęte stałym nadzorem kamer, które pozwalają nagrywać zdarzenia. Jednak komendant cały czas podkreśla, że chodzi głównie o oddziaływanie prewencyjne.
– Mieszkańcy wiedzą, że mogą czuć się bezpiecznie bo straż miejska obserwuje miejsca publiczne – mówi.

24 godziny na dobę
Monitoring wizyjny w naszym mieście funkcjonuje całodobowo, a obraz z kamer jest na żywo śledzony przez operatorów systemu na pierwszej i trzeciej zmianie. Stały nadzór w przypadku pojawienia się niepożądanych zdarzeń umożliwia natychmiastową reakcję straży miejskiej, policji, pogotowia lub straży pożarnej. Na drugiej zmianie w zależności od możliwości SM kamery pracują same, mają ustawione presety.
– Rozważamy zatrudnienie w straży miejskiej osób cywilnych, które zajmowały by się pracą w zespole monitoringu jako operatorzy systemu – kontynuuje Piotr Kwiecień.

Co się dzieje z nagraniami?
Szef noworudzkiej straży miejskiej wyjaśnia, że jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia to nagrania są przechowywane 20 dni i w razie potrzeby są przekazywane właściwym organom: policji, prokuraturze czy sądom.

Lepsza wykrywalność przestępstw
Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w Nowej Rudzie ma na celu zapewnienie porządku publicznego i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Nie jest to jednak jedyna zaleta. Nowoczesne kamery cyfrowe, a takich jest już w Nowej Rudzie większość, potrafią wychwycić o wiele więcej szczegółów z obserwowanego obszaru, co często przekłada się na bardzo dużą skuteczność w ustaleniu sprawców wykroczeń lub przestępstw. Nagrania z kamer mogą być dowodem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a nieuchronność kary jest najskuteczniejszym sposobem na odstraszanie potencjalnych sprawców.

Nic się nie ukryje
System monitoringu w Nowej Rudzie składa się z 37 kamer i urządzeń rejestrujących, zapisujących materiał wideo oraz monitorów. Jak mówi komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie Piotr Kwiecień – punkty kamerowe posiadają różną konfigurację. Posiadamy zestawy z kamerami obrotowymi umożliwiającymi przybliżenie obrazu bez utraty jakości oraz zestaw z kamerami stacjonarnymi wyposażonymi w opcję przybliżania.
Z informacji przekazanych nam przez Krzysztofa Czajkę, rzecznika prasowego UM w Nowej Rudzie wynika, że od 2005 roku na środki trwałe, czyli sprzęt i montaż wydano 569.442,97 zł.

Gdzie znajdują się kamery?
Nowa Ruda
– Rynek – 2 kamery obrotowe,
– ul. Zaułek – 2 kamery obrotowe, 1 kamera statyczna,
– ul. Niepodległości – 2 kamery obrotowe,
– ul. Kopernika – (szkoła) – 2 kamery statyczne,
– ul. Cmentarna (NTBS) – 1 kamera obrotowa,
– ul. Teatralna – 1 kamera obrotowa,
– ul. Kościuszki – 1 kamera obrotowa,
– ul. Fredry – 3 kamery statyczne, 1 obrotowa,
– ul. Piastów – 2 kamery obrotowe,
– Góra Anny – 1 kamera statyczna,
– Góra Wszystkich Świętych – 1 kamera obrotowa,
– Miejski Ośrodek Kultury – 1 kamera obrotowa i 1 kamera statyczna,
– ul. Boh. Getta – 1 kamera obrotowa,
– parking Boh. Getta – 1 kamera obrotowa,
– przejście podziemne do SP nr 2 – 3 kamery statyczne,
– ul. Mała – 1 kamera statyczna,
– ul. Świdnicka (Drogosław) – 2 kamery statyczne

Słupiec
– ul. Kłodzka -1 kamera obrotowa,
– ul. Radkowska – 1 kamera obrotowa,
– ul. Słupiecka (krzyżówka) – 2 kamery statyczne
– ul. Akacjowa – 1 kamera obrotowa,
– os. Wojska Polskiego 1 kamera obrotowa

Str. 3 w numerze 401 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 401
25-31 października 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *