Bolesław Pietruszewski nie jest już radnym

Zgodnie z informacją zawartą w postanowieniu Sebastiana Kowalskiego, Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 20 kwietnia, z dniem 16 kwietnia br. wygasł mandat radnego Rady Gminy Nowa Ruda Bolesława Pietruszewskiego (Okręg nr 12 – Dzikowiec) z powodu złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

W Radzie Gminy Nowa Ruda Bolesław Pietruszewski pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Zapytaliśmy o przyczyny rezygnacji samego zainteresowanego:
– Moje poglądy na niektóre sprawy były inne niż większości – powiedział Bolesław Pietruszewski. – Uważam, że nie ma sensu stać na przeszkodzie komuś innemu – dodał.

Inne zapatrywania na niektóre sprawy niż pozostali, brak wspólnego konsensusu na ważne sprawy w gminie Nowa Ruda wpłynęły na decyzję Bolesława Pietruszewskiego.

W środę 21 listopada w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Gminy Nowa Ruda nowej kadencji. Sesję otworzył radny-senior Bolesław Pietruszewski

Bolesław Pietruszewski otrzymuje mandat radnego

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *