Młodzieżowa poezja

Przy okazji „Noworudzkich Spotkań z Poezją” prezentujemy wyróżnione wiersze w XIII Konkursie literacko-dziennikarskim „Moja Mała Ojczyzna”.

Czytaj więcej