Stowarzyszenie z pieniędzmi od marszałka

„Nasza Nadzieja-Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych” w Nowej Rudzie otrzymało dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. Projekt, który został wyłoniony w konkursie nosi nazwę „Bo w górach jest wszystko co kocham – integracyjny wyjazd turystyczo-rekreacyjny osób niepełnosprawnych. Wyniki konkursy w którym startowało stowarzyszenie ogłosił w czwartek 16 maja Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. W wyznaczonym terminie do konkursu wpłynęło łącznie 59 ofert. Ostatecznie komisja konkursowa do dofinansowania zarekomendowała 40 projektów, które podzieliły między siebie pulę miliona złotych. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pozwolą na realizowanie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

– Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami to bardzo istotne zagadnienie. Jestem przekonany, że przekazywane dzięki temu konkursowi pieniądze realnie pomogą najbardziej potrzebującym – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Ogłoszenie konkursu poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi. Wszystko po to aby pieniądze, o które można aplikować w konkursie, trafiły do osób najbardziej potrzebujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *