Protestują w Słupcu

W piątek 13 lipca na ul. Kwiatkowskiego w Słupcu zebrali się mieszkańcy tej ulicy, aby spotkać się z Tomaszem Kilińskim, burmistrzem Nowej Rudy, Stanisławem Sijką, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, Piotrem Marchewką, członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Mieszkańcy od lat skarżą się na działalność znajdującego się nieopodal kamieniołomu Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy. Piątkowy protest dotyczył szczególnie ruchu TIR-ów obsługujących kamieniołom. W emocjonalnych rozmowach z przedstawicielami władz i urzędów, mieszkańcy wskazywali na istniejące realne zagrożenia dla życia i zdrowia, w wyniku intensywnego ruchu ciężarówek (średnio kilkadziesiąt na godzinę). Faktycznie, podczas tego niespełna godzinnego spotkania, przejechało ponad 30 ciężarówek.
Obecnie trwają prace remontowe ul. Kwiatkowskiego. Zerwana jest nawierzchnia. Brak jest chodników i poboczy na dużym odcinku drogi, a piesi muszą iść jezdnią i narażeni są na potrącenie.

Kiedy trwało spotkanie, które właściwie odbywało się na części jezdni, kierowcy ciężarówek, chcąc nie chcąc musieli znacznie ograniczyć prędkość, szczególnie mijając się nawzajem. Wprawdzie jest tam znak ograniczający prędkość do 40 km/h, ale mieszkańcy potwierdzają, że to ograniczenie jest notorycznie łamane.
– Ciężarówki z urobkiem, jadąc przez pozostałości asfaltu przy studzienkach, powodują ogromny huk, naprawdę nie do zniesienia. Domy przyległe do ulicy drżą w posadach, strach wyjść na tę ulicę – mówią mieszkańcy ul. Kwiatkowskiego.

Zwracali również uwagę na inne aspekty zaistniałej sytuacji: przewożone niezabezpieczone kamienie mogą uderzyć w pieszych, przejeżdżające ciężarówki wzniecają kłęby pyłu i wydalają trujące spaliny, które muszą wdychać mieszkańcy. Pojazdy narażają mieszkańców na permanentny hałas, budynkom stojącym przy jezdni grożą spękania, osłabienia fundamentów, co może doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Na czas remontu tej drogi, która potrwa prawie do końca września, wprowadzono – na remontowany odcinek drogi – zakaz wjazdu z wyjątkiem mieszkańców tej ulicy oraz tirów odsługujących kamieniołom.
– Rowerem nie można przejechać, a tiry mogą – skarżą się mieszkańcy.
Mieszkańcy zwracają również uwagę, że na wąskiej jezdni, ciężarówki nie mogą się zmieścić obok pracujących maszyn drogowych i muszą wjeżdżać na prywatne działki.

Opowiadają również o kuriozalnej sytuacji związanej z mostem nad potokiem Dzik, przy którym stał kiedyś znak zakazujący wjazdu pojazdów których rzeczywista masa całkowita jest większa od 20 ton.
– Znak usunięto, most nigdy nie był remontowany i wzmacniany, a jeżdżą po nim pojazdy ważące 40 ton – mówi z niepokojem pan Dariusz, mieszkaniec ul. Kwiatkowskiego.

Mieszkańcy skarżą się na działalność kamieniołomu KSS Bartnica nie tylko w związku z drogą, jej remontem czy też ruchem kołowym. Opowiadają o pracach nocnych tego zakładu, który według mieszkańców, ze względu na szczególną uciążliwość, powinien działać na dwie zmiany, z wyłączeniem nocy.
Na piątkowe spotkanie przybył co prawda pracownik KSS Bartnica, ale nie mógł się wypowiadać. Zebranie zakończyło się porozumieniem, w którym ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie z prezesem KSS Bartnica, na którym przedstawione zostaną wyżej opisane problemy. Do takiego spotkania doszło w poniedziałek 16 lipca w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. W spotkaniu z Jakubem Madejem, prezesem KSS Bartnica, wzięli udział przedstawiciele piątkowych rozmów: Tomasz Kiliński, Stanisław Sijka, Piotr Marchewka i w imieniu mieszkańców Dariusz Nowak oraz Monika Wielichowska, Poseł na Sejm RP.

– Ustalone zostało, że ciężarówki wyjeżdżają z kopalni tylko do godz. 16.00, a przyjeżdżają do niej przez Koszyn i Dzikowiec – relacjonuje Tomasz Kiliński. – Prezes KSS Bartnica wyraził nadzieję, że uda mu się uruchomić więcej transportu kolejowego, bo obecnie, po remoncie linii, ta opcja bardzo „kuleje” z winy PKP. Będzie więc zdecydowanie mniej pojazdów i tylko do godz. 16.00 – dodaje.

– Ustalenia z poniedziałkowego spotkania są wynikiem rozmów wszystkich jego uczestników – mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica sp. z o.o. – Zaproponowany kompromis przez zainteresowane strony, także przedstawiciela mieszkańców, powinien być przestrzegany do końca terminu prac remontowych ul. Kwiatkowskiego. Zaproszenie, jako prezes spółki KSS Bartnica, otrzymałem na spotkanie poniedziałkowe i w nim uczestniczyłem. Chciałbym przypomnieć, że zarządcą tej drogi jest Starostwo Powiatowe i ono podejmuje decyzje związane z organizacją ruchu na czas remontu. Spółka KSS Bartnica, realizując misję firmy odpowiedzialnej społecznie, jest współfinansującym remont ul. Kwiatkowskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarządcy drogi i mieszkańców, dodatkowo wyremontowaliśmy na własny koszt górny, ok. 400-metrowy, odcinek ul. Kwiatkowskiego. Wszystkie zainteresowane strony rozumieją, że remont drogi, to są utrudnienia i niedogodności, także dla naszej kopalni. Mam nadzieję, że na koniec września bieżącego roku, jak zapewniło Starostwo Powiatowe, droga zostanie oddana do użytku. Bezpieczeństwo i komfort poruszania się po ul. Kwiatkowskiego dla wszystkich jej użytkowników poprawią się znacząco – dodaje.
Ustalone zasady mają obowiązywać do końca remontu drogi, po czym ma odbyć się ponowne spotkanie, na którym będą podejmowane kolejne ustalenia.
Dawid Sarysz

Str. 3 w numerze 339 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 339
20-26 lipca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

2 thoughts on “Protestują w Słupcu

 • 29 lipca 2018 o 02:27
  Permalink

  Dziękujemy Panu Burmistrzowi Kilińskiemu – mieszkańcy Dzikowca

  (chciałem tylko zaznaczyć, że u nas również nie ma chodnika, a nawet pobocza i mieszkańcy również pieszo poruszają się po drodze, a od września będą chodziły nią również nasze dzieci) No ale cel został osiągnięty mieszkańcy Kwiatkowskiego zostali poskromieni, teraz czas na protest mieszkańców Dzikowca

  Odpowiedz
 • 19 lipca 2018 o 20:00
  Permalink

  Niech sie posły wezmą za dawno obiecaną obwodnice, a nie nastawiają ludzi przeciwko kopalni

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *