Popracują dłużej

Rada Gminy Nowa Ruda zdecydowała, że niektórzy nauczyciele będą pracowali więcej

Nauczyciele nauczania początkowego od 1 września będą musieli wypracowywać 25 godzin tygodniowo pensum, a nie jak do tej pory 22. Taką decyzję jednogłośnie podjęli radni Rady Gminy Nowa Ruda podczas majowej sesji.

W środę 22 maja rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Nowa Ruda. Z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zgodnie z którą, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym, że wymiar ten nie może przekroczyć 25 godzin. 22 listopada 2018 r. nastąpiła nowelizacja ustawy i zgodnie z art. 42 ust. 3 tejże ustawy, tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla:
– nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 25 godzin,
– nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny.

Zmiany zyskały pozytywną opinię Zarządu Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Rudzie i Rady Oddziału Powiatu Kłodzkiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *