To jest karalne

Pracownicy Urzędu Miasta Nowa Ruda odpowiedzialni za rozwieszenie obwieszczeń wyborczych zaobserwowali, że już kilka godzin po rozwieszeniu, niektóre z nich zostały zaklejone plakatami wyborczymi kandydatów lub ofertami firm. Również urzędnicy wyborczy otrzymują zgłoszenia od mieszkańców związane z zaklejaniem obwieszczeń, czy innych istotnych dla nich informacji, na które niezwłocznie reagują.

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zdarzeniami dotyczącymi aktów wandalizmu – niszczenia bądź zaklejania obwieszczeń i plakatów wyborczych rozwieszonych na terenie miasta, policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie przypominają, iż takie działanie jest zabronione i stanowi wykroczenie z art. 67 § 1 Kodeksu Wykroczeń i podlega karze aresztu lub grzywny.
„Art. 67. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową lub organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *